שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נסיעה בטרמפ מסוכן (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

סע רק בטרמפ בטוח

עלה רק לטרמפ שאתה בטוח לגמרי שהנהג יהודי, שהרי הרוצחים התחפשו כמה פעמים ליהודים. בדוק שהנהג מוכר לך אישית או שיש לך סימן היכר מוחלט שהוא יהודי. אם לא כן, זה מסוכן, כבר שנים אנו אומרים להיזהר, ולצערנו כבר היו חטיפות, וקל וחומר עתה שהרוצחים מצהירים בגלוי שהם מתכננים לחטוף יהודים, חיילים או אזרחים.

שאלה: האם אין זה ביטוי של פחד?

תשובה: לא, זו זהירות. עיין מסילת ישרים סוף פרק ט' על ההבדל בין פחד לבין זהירות. זו לא יִראה מפני רוצחים, אלא יראת ד' אשר ציוה: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" (דברים ד טו). הרי בצה"ל יש מזמן הוראות נוקשות שאסור לחיילים לעלות על טרמפים, אפילו לא על רכב צבאי, כי יש רוצחים על רכב גנוב המחופשים לחיילים, וחייל שעובר על כך, נשפט ונענש. וודאי לא נאמר שצה"ל מפחד מרוצחים.

שאלה: "יש הרבה דברים מסוכנים בחיים, אין זה יותר מסוכן מדבר אחר המוגדר כ"לא שכיחא היזקא"?

תשובה: זו הוראה צבאית חמורה לא להסתכן בחטיפה. היא מכניסה לסחרור את כל העם היושב בציון, גוררת לחץ מבחוץ ומפנים לשחרור רוצחים, גורמת לחיילים להסתכן כדי לשחרר את החטוף. הנה יש בצה"ל "נוהל חניבעל": אם חוטפים חייל, יורים על החוטפים גם אם יש בכך סיכון לחיי החייל, כי חייל חטוף זה נורא יותר מחייל הרוג חלילה.

שאלה: האם התקשורת מנצלת פרסום על זהירות בטרפים כדי להאשים מתנחלים?

תשובה: הבל. על כגון זה נאמר: "כתוב והרוצה לטעות - יטעה".

שאלה: יש שממילא אינם מתייחסים להדרכה כזאת?

תשובה: אכן, אין כפייה. אך רבים כן שומעים. יש לומר את האמת והיא חודרת לאט לאט.

שאלה: הנסיעות עולות כסף!

תשובה: תמיד מצוות עולות כסף. ואם מדובר בבני נוער, אדרבה, ההורים מתחננים שבניהם יקבלו מהם כסף וייסעו באוטובוס. אדרבה, זה כיבוד אב ואם, לא לנסוע בטרמפ. ועל אף שאין בן חייב להיות זהה להוריו בכל הליכותיו, המליצו רבותינו לוותר להורים לפנים משורת הדין, אם לא מדובר בדבר שהוא בחייהם, שהרי גם ההורים עשו ועושים עבור בניהם הרבה מאד לפנים משורת הדין.

ובאותו עניין. גם לקיחת טרמפיסטים עלולה להיות מסוכנת, ויש להיות בטוחים שהם יהודים. וכן אין לעמוד אלא בטרמפיאדה בטוחה, על פי קביעת כוחות הביטחון באזור.

אם מדובר בבנות ובנשים, לא די לדעת שהנהג יהודי, אלא יש להיות בטוח שהוא יהודי הגון.

ואנא לא לשבת אחורה בצפיפות גברים ונשים ביחד, וכן רצוי להימנע מישיבת אשה לצד הנהג.

שאלה אחרונה: למה צריך להיזהר כל כך ולא למסור את הנפש על ארצנו?

תשובה: ודאי יש למסור את הנפש על ארץ ישראל אבל מצוַת יישוב הארץ אינה כוללת מצוה לנסוע בטרמפים. אדרבה, במקרים רבים - לא תמיד, כגון ישוב מבודד - זה כשלעצמו מנהג רע, כלומר ניצול הזולת ובקשה ממנו לשרת אותך, כאשר אתה יכול להסתדר בכוחות עצמך. נמסור את נפשנו על דברים חיוניים ליישוב ארצנו.