שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ניצחון באירויזיון זה קידוש השם? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: זמרת ישראלית ניצחה באירוויזיון. זה קידוש השם?

ת: ודאי לא. יש ברמב"ם בהלכות יסודי התורה (פרק ה) שלוש הגדרות של קידוש השם: א. מי שמקריב חייו למען ד'. ב. מי שמוסר נפשו ומקיים מצוה במאמץ גדול. ג. מי שמתנהג בצורה ישרה ומוסרית. לכן אין כאן שום קידוש השם.

ש: ויש חילול השם?

ת: ודאי. ההגדרה השניה של חילול השם על ידי הרמב"ם היא מי שעושה סתם עבירה ברצונו החופשי, בלי שיש עליו לחץ או אילוץ. והרי אנו יודעים שאסור לאשה לשיר בפני גברים. וגם אסור לה לעמוד בצורה כזו שגברים יסתכלו עליה.

ש: אבל החילונים לא יודעים כל זה?

ת: נכון. הם מבולבלים. ד' ירחם עליהם. אבל האם ד' אשם? אז זה נקרא חילול השם בשוגג. אבל עיין פרקי אבות (ד ד) שגם חילול השם בשוגג הוא עבירה גדולה.

ש: שאלה תיאורתית: מה יהיה הדין אם אשה היתה שרה רק בפני נשים בלא נוכחות אף גבר, גם לא צלם ,גם לא מפעיל סאונד, גם לא סדרן?

ת: גם אז היה אסור משום מושב ליצים (עבודה זרה יח ב).

ש: מי שם הלץ?

ת: הגדר של מושב ליצים הוא פעילות מאורגות ריקת תוכן. ודאי שמותר לשיר שירים כשרים .אבל אירגון תחרות על קול יפה או מנגינה יפה או סגנון גוף יפה הוא הבל הבלים. ודאי,כל אדם נכשל לפעמים בעשיית הבל, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אנחנו רק בני אדם. אבל לארגן הבל הבלים בממדים רחבים זה מושב ליצים.

ש: שאלה פילוסופית: אנחנו מאמינים שכל מה שקורה בעולם הוא על פי הנהגה אלוהית. לכן גם ניצחון ישראל באירוויזיון הוא על פי השגחה אלוהית.

ת: ודאי. גם כל מעשה עבירה שאדם עושה אינו חומק מההנהגה האלהית ,אבל לא בגלל זה אדם משוחרר מאחריות מוסרית. אם לא כן, ביטלנו את כל התורה.

ש: הזמרת אמרה "לשנה הבאה בירושלים" ,ואכן כן יהיה. אולי זה קידוש השם?

ת: זה חילול השם בריבוע. ירושלים היא עיר הקודש. הוא עיר בית אלהינו. "ששם עלו שבטים, שבטי יה, עדות לישראל, להודות לשם ד'" (תהילים קכב, ד). והיא לא עיר הזמרות, עיר התחרויות השפלות.

ש: ויש שקראו לזמרת "גיבורת החיל" וכן ראש ממשלתנו טילפן אליה כדי להביע הערכתו...

ת: הבל הבלים. "אל יתהלל בחכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו" (ירמיהו ט כב). ולא זמר בזימרתו. "כי אם בזאת יתהלל המתהלל... חסד משפט וצדקה בארץ" (שם). לכן אם רוצים להלל ולשבח אשה, יש לשבח אמא שמגדלת ילדים, יש לשבח אשה נהאמנה לבעלה, יש לשבח אשה שמכבדת הוריה, יש לשבח אשה שהיא מורה, אחות, רופאה, עובדת סוציאלית ושאר מקצועות שמטיבים לעם ישראל, וגם שוטרת. אלו אפשר לכנות "אשת חיל" האמיתית.

  • פורסם בשאילת שלמה 546