שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ניצבים ע"ה-גאולה ותשובה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־12:34, 17 בספטמבר 2015 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

שיעור שהועבר בתאריך: כו אלול התשע"ה

    • שכתוב השיעור**

שם השיעור- גאולה ותשובה- הרב שלמה אבינר שליט"א פרשת ניצבים

בפרק ל יש בירור איך תהיה הגאולה של עם ישראל וגם איך תהיה התשובה של עם ישראל, ידיעה ממרומים. ע"פ זה אנחנו גם יודעים מה אנחנו יכולים לעשות. אם כן, איך מתחילה הגאולה? "ושב וקיבצך", הגאולה מתחילה בקיבוץ גלויות. עם ישראל חוזר לארץ ישראל. מכאן מתחיל כל התהליך של הגאולה. וכן הרמבם בהלכות מלכים פרק יא, תהליך הגאולה, תהליך טבעי, לא מעשי ניסים. ניסים יכולים להיות תמיד. אבל זה לא קשור. לא קשור לגאולה. יכול להיות גאולה בלי ניסים וניסים בלי גאולה. לא כל נס הוא גאולה, ולא כל גאולה היא נס. מה זה גאולה? רק מהכותרת יודעים, היכן מופיע תהליך הגאולה? בהלכות מלכים. יש מלכים טובים ומלכים לא טובים, תפקידים של מלכים, ולבסוף המלכות תחזור לישראל. אומר הרמבם מי שלא מאמין במשיח, לא רק בנביאים הוא כופר אלא גם בנבואה ובמשה רבינו. נכון בנביאים כתוב הרבה, ויצא חוטר מגזע ישי וכו'. אבל הוא לא רק כופר בנביאים, שזו כפירה גדולה, אלא כופר גם במשה רבינו. היכן כתוב משיח בתורה? משיח הכוונה שהמציאות תהיה אופטימית, הסבל יגמר, ומה שיש צרות הכל יגמר. שרבש"ע הוא בעל הבית על העולם ובסופו של דבר גם המשיח עם הרבה ברכות. למה זה לא כתוב בתורה? כתוב ברמז עד כי יבוא שילה וכו'? אומר הרמבם זה כתוב, מי שכופר בביאת המשיח כופר בשמה רבינו ובמשיח שנאמר "ושב וקיבצך" פה כתוב משיח לפי הרמבם. אך היכן זה כתוב ש"ושב וקיבצך" זה משיח? אומר הרמבם, התורה היא כתוב בקיצור, באו אח"כ הנביאים וע"פ ד' מפרשים ומפרטים. אבל כל דיברי הנביאים הם כתובים בתורה. כל דברי הנביאים. לא רק לגבי משיח – הכל. ליכא מידי דלא רמזי באורייתא. ופה זה לא רמיזי? ושב וקיבצך כולל את כל דברי הנביאים. מה יקרה אחרי ושב וקיבצך. נהיה פה תחת שלטון טורקי או בריטי? זה גאולה? זה מה שיהיה בסוף? לא, שלטון ישראל. שלטון ישראל מקולקל או אידאלי טוב ניפלא? אידאלי טוב ניפלא. המשיח, אומר הרמבם עתיד לחדש מלכות ישראל ויושנה. מלכות דוד ליושנה. כל זה גנוז בפסוק ושב וקיבצך. שתי מילים. אפילו רק וקיבצך. ושב הכוונה כשאנו בגלות ד' בגלות, כשאנו חוזרים ד' איתנו עימו אנוכי בצרה, אנוכי והו הושיע נא. ד' הושיע אני והוא, למענך הושע נא. ושב וקיבצך. זה כתוב בפנים.

מניין יודע הרמבם שושב וקיבצך זה משיח? זה סברא. והגמרא לא אמרה את זה? כן היא אמרה. מסכת חולין סג. יש ציפור ששמה רחם בתורה. ואצל חכמים היא נקראת שרקרק כי הוא שורק. למה ניקרא רחם? כשבא הציפור הזה באים רחמים לעולם לבשר את הגשם. אם הציפור הזה עומד על משהו, על איזה עץ ושורק שרקרק יבוא גשם, הוא מרגיש. ואם הציפור הזה עומד על הרצפה, על האדמה ושורק שרקרק יבוא המשיח, שנאמר אשרקה להם ואקבצם. רבש"ע שורק ומקבץ. קשיא, מניין שכשהוא יושב על האדמה יבוא המשיח שנאמר אשרקה להם ואקבצם, היה צריך היות ויבוא משיח, למה נאמר אקבצם? כנראה אקבצם זה משיח ומשיח זה אקבצם. אגב איך אקבצם? אשרקה להם, אך אם ישרוק להם הוא לא צריך לקבצם, הוא מוביל אותם ע"י השריקה! אלא מה שד' עושה הוא עשוה ע"י שליחים. הוא יכול לעושת הכל ישיר, אך הוא לא עשה את העולם ככה, משיח הרוח ומוריד הגשם. הוא לא יכול להוריד גשם בלי רוח? אבל ככה זה עובד בטבע. רבש"ע עובד דרך הטבע. גמרא נידה ע: מה יעשה אדם ויהיה עשיר? יעשה עסקים, אבל יש שעשו עסקים והם עניים? שיתפלל. אז ישר נתפלל? לא צריך את שניהם. מה יעשה אדם ויעשה תלמיד חכם.. אז ישירות יתפלל לד'! לא סגי הא בלא הא. ד' פועל דרך שני דרכים, ושב וקיבצך דרך אשרקה, שריקה אלוקית. מי שמע את השריקה? יהודים מעמי ארצות והתחילו לעלות לארץ. שמעו את השריקה. כמו שכותב השפת אמת? שאברהם שמע את ד' אומר לך לך, אך הוא אומר זאת כל דור? לא כולם שומעים את השריקה, יש להם אוזניים סתומות. אז ד' שרק, ואקבצם, וגמרא אומרת זה משי, כלומר המשיח זה מתחיל באקבצם, כי הרי המשיח הוא מלך, מלך של מה? מלך של קרטון? מלך של עם, של הרבה אנשים, עם צבא, אלא זה בהדרגה. ושב וקיבצך, ככה זה מתחיל. ושב וקבצך כמובן עושים פה לא בטלנים, הח"ח אמרו לו יש מושבות בארץ, ראש"צ פ"ת זהו זה, זה זה. אמרו לאדמור מאוסטרובצה, יש יהודים שעולם לארץ, כן, והם מכימים מושבות. זהו זה. פעם סבא שלי סיפר שהיה אצל האדמור מאוסטרובצה, יהודי אחד אמר לו הבן שלי רוצה לעלות לארץ. נוו. אני מפחד שיתקלקל. ופה?!. גם פה אני מפחד. זהו זה. קיבוץ גלויות התחיל. תשובת ישועות מלכו, סו, יו"ד סו מצוטטת בעמוד השער של לנתיבות ישראל חלק א, היה יוזמה של האדמור מקוצקילו, נכדו של הרבי מקוצק, אלף משפחות חסידים יעלו לארץ, והברון מרוטשילד יתן כסף, כמה שהם יתנו הוא יתן סכום זהה כנגד. אך האם הם יקיימו ישוב הארץ תחת שלטון טורקי. אמר הישועות מלכו, מי שגר בארץ תחת שלטון טורקי מקיים ישוב הארץ? אמר : לא. (הוא דעת יחיד, אך כך אמר) , צריך לגור בשטח כבוש. אם אתה גר תחת שלטון טורקי, אין יישוב הארץ. זה תלוי בכיבוש הכלל. אך בכל זאת זה מצווה גדול י מתוך כך יסתדר, והוא אומר אין ספק שעכשיו שיש התעוררות להתקבץ לארץ, הן אצל צדיקים, הן אצל בינונים הן אצל פחותים, קרוב לוודאי שמתנוצץ אור הגאולה. הגלויות חוזרות זה אור הגאולה. כך אמר לי איש עם זקן לבן, כשסבא רבא רבא שלי נולד, הוי בארץ שלוש אלף יהודים סבא רבא- 12 אלף סבא... הבן שלי 2 מליון, נכד 6 מליון, ואומרים שהמצב מתדרדר. אתה לא רואה?! אתה עיוור?! אתה לא רואה קיבוץ גלויות?! הרמבם אומר כל נבואות הנביאים אפשר לתמצת בשב וקיבצך.

אחר כך כתוב בתורה, ומל ד' את לבבך. זה שוב, לא צריך לעשות תשובה, ד' ימול את הלב. מי שאומר את זה לא עוקב אחרי מה שקורה כאן ב5000 השנים האחרונות. ד' מל את הלב ע"י שלוחים. השליח הראשון זה הבחירה החופשית של האדם. אם האדם לא רוצה ד' מל והאדם לא נימול. וגם יש לו שלוחים שעוסקים בשכנוע והסברה. דרכם ד' מל. דרך אלה שמסבירים ומשכנעים דרך הסכמת האדם, בחירה חופשית, אז אם יש הסכמת האדם עם בחירה חופשית לא צריך רבש"ע! לא צריך רבש"ע?! ואם אתה מתחתן לא צריך רבש"ע כדי שיהיה ילד, ואם אתה עושה עסקים לא צריך רבש"ע כדי להצליח. הריב רבש"ע עושה כל זה. כמו הסיפור על בן אדם שאומרים אנו רוצים לעלות לארץ מחכים שהמשיח יבוא. אחד הבית שלו עולה באש, באים מכבה אש אומרים לו קבוץ, עונה לא, ד' יציל אותנו, לא אתם. קפוץ מהר! לא, צריך אמונה בד'. הלהבות מתפשטות הכבאים נסוגים. מביאים כבאית וזורקים סולם, אומר לא, אני מאמין בד', כל החיים שלי האמנתי בד' אני עדיין מאמין. הוא עולה על הגג, מביאים אליקופטר מורידים סולם, אומר לא ד' יציל אותי. בסוף מת בלהבות. עולה למרום אומר לקב"ה כל החיים עבדתי אותך, אתה לא יכול להציל אותך? אמר לו: מי שלך לך מכבה אש?! מי שלח כבאית?! מי שלח אליקופטר?! זה ד' פועל אך יש לו שלוחים. גם הוא מל את לבבך, זה רבש"ע, זה שפע אלוקי שמתפשט ממרומים, ובאים אנשים ומשכנעים ומדברים ואז יש מילת הלב. מילת הלב אחרי שב וקיבצך. קודם קיבוץ גלויות, אח"כ מילת הלב. אבל חשבתי שבזכות מילת הלב יהיה קיבוץ גלויות! היכן זה כתוב?! לא, זה בלתי אפשרי, בגלות אי אפשר מילת הלב, לא מדבר על צדיקים, כלל ישראל! אלא מתוך קיבוץ גלויות עליה לארץ מילת הלב. אך כתוב לפני כן "והיה כי יבוא אליך כל הדברים האלה הברכה והקללה.. והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ד' אלוקיך שמה". ואז ושבת עד ד'". ? תשובה: קושיא, על ר' יהושע במסכת סנהדרין צז כי רבי אליעזר אומר ישראל עושים תשובה ונגאלין, ור"י אומר לא, נגאלין גם בלי לעשות תשובה. הוכחות ויכוחים, בסוף שתק ר"א. רבי יהושע צודק. אך פה יש קושיה מפסוק על ר"י! שכתוב ושבת עד ד' אלוקיך, ושב ד' אלוהיך את שבותך ורחמך! קושיא על ר"י מפסוק מפורש. והגמרא אפילו לא מקשה! אם הגמרא לא מקשה כנראה שאין קושיה. מדוע אין קושיה, אומר המהרש"א, זה דבר אחר, תשובה דה דבקות בד', פה זה והשבות אל לבבך, כל הדברים הללו הברכה והקללה, איזה ברכה וקללה? שבכי תבוא, 98 קללות, כולל קללות שלא כתובות, שלא כתובות בספר התורה הזה. יהיו כאלו קללות שאין מילים. אין מילים אנושיות ואין מילים אלוקיות, לתאר "והפלא ד' את מכותיו" מתי היו דברים שאין מילים? בשואה. השואה, הייתה שואה, א"T להשאר שם, זהו שוכנענו. זה כתוב מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן ומחזירן למוטב. המן החזירן למוטב. אפילו ציוני ארה"ב, היה האירגון הציוני הכי גדול וחזק, בארה"ב יש שם הרבה יהודים עשירים, אירגון ציוני ארה"C לא פעל לעלות לארץ. אז אפשר לדעת במה הם ציוניים? על הנייר. כמו הבדיחה, ציונות זה יהודי א' שאומר ליהודי ב' לתת כסף ליהודי ג לשלוח לארץ יהודי ד. היה פרופסור בצרפת, ת"ח גדול, פרופסור נהר, הוא סיפר, ותחזנה עיננו בשובך לציון. חשבתי מספיק לומר. אח"כ עשיתי תשובה, אמרתי לאנשים ותחזינה עינינו תעלו, אח"כ עשיתי תשבוה ועליתי בעצמי. אחרי השואה ארגון ציונו ארה"ב נעשו ציונים, ולעלות, פעם הזכרנו דברי הרב סולוביציק הגרי"ד בדרשתו, חמש דרשות" הוא אומר כשבאתי לארה"ב הייתי אגודה, נגד הציונות כמו סבי הרבי מבריסק, עכשיו אני ישב ראש המזרחי, דרשה שעות, לא ביום אחד, לילות לילות, שברתי את הראש מה וכו ' ובסוף נעשתי מאגודה למזרחי. נגד הסבא? לא. שתי דינים, אם הייתי בזמן הסבא הייתי אגודה, אם הסבא היה עכשיו היה מזרחי. למה? כי הייתה שואה. הוא מספר שרבני המזרחי, הסתובבו ואמרו תעלו לארץ סכנת נפשות. למה לא אמרו קדוש קחשוב? כי זה בסיסי סכנת נפשות, לא הקשיבו להם , זרקו אותם ופיטרו אותם מרבנים, והם אמרו סכנת נפשות פה. לא שמעו להם. הזכרתי, סבא שלי היה מסתובב בפולין וצועק צריך לעלות לארץ,היו מקומות שנתנו לדבר והיו מקומות שלו. אם לא נתנו לדבר בבית כנסת, היה הולך לדבר במקווה. לא נתנו לדבר. הרבנים של המזרחי אמרו זה סכנת נפשות! לא האמינו להם. איך הם ידעו, זה לא רוה"ק ראו מה קורה שם. צריך להיות עיוור כדי לא לראות. אומר המהרש"א זה תשובה לא מתוך דבקות אלוקית, אלא תשובה מתוך הברכה והקללה, מתוך הקללה, וגלות זה קללה. אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך, בכל הגויים, הוא חשוב מה יש פה בכל הגויים, אשר הדיחך ד' אלוקיך שמה ושבת, איזה תשובה? התשובה הזאת בגלל המן. אגב הגר"א בספרו קול התור, מתי תהיה גאולה? אומר יש 4 אפשרויות, אפשרות א: יעשו תשובה. אפשרות ב: הקץ המגולה של ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם ערי ישראל ענפיכם תתנו לעמי ישראל כי קרבו לבו. 3. המן. 4. הקץ המכוסה. מה זה? לא יודעים. נשאר שלושה, תשובה. קיבוץ גלויות או המן. אמר הגר"א מהר קיבוץ גלויות לפני המן. מי ישער דאגתו של רבינו, כל ערב היה אומר מהר לפני המן. זה בספריו של תלמידי הגר"א דורש ציון וכו' מהר לפני המן. בסוף כידוע, הטלר 8 שנים לפני קום המדינה. 8 שנים לפני קום המדינה המן. אם המדינה הייתה קמה 10 שנים לפני כן היינו מכניסים לכאן עוד 6 מליון אנשים. אחרת זה יהיה על ידי המן, אבל זה יהיה. אומר המהרש"א ר"י אומר שלא צריך תשובה, הכוונה לתשובה של אהבת ד'. אך תשובה כזאת של המן זה יכול להיות זה גם תשובה. זה המן. זה תשובה עד ד'. ידוע אורות התשובה פרק יז עד ד' אל ד', עד ולא עד בכלל. עד גם מאמר של הרצב"י המדינת ישראל כחזון התקיימות הגאולה, מביא דף שנים על ההוכחה בין עד ד' לאל ד'. לכן זה תשובה בגלל המן. גם שם בפורים הייתה תשובה בגלל המן, טבעת המן עשתה מה שלא עשו תוכחות ירמיהו. אבל ב"ה לא קרה כום, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאים. קיימו וקיבלו, מה שניתן במתן תורה. אז זה תשובה מפחד. אבל קיבוץ גלויות, מתוך בניין הארץ, אומר הרב קוק באגרת, תקצה אם כבודו היה יודע איזה תיקונים זה עושה בעולמות העליונים כששומרים מצוות שמיטה כמאמרה לא היה מסדר היתר מכירה. אמר אם היה יודע איזה תיקונים זה עושה בעולמות העליונים שיש היתר מכירה וזה מאפשר ישוב הארץ וקיבוץ גליות הוא לא היה נגד היתר מכירה. הוא מסביר איזה תיקונים ואיזה שפע ממרומים. אגב כשקיבוץ גלויות מתחיל לפני ביאת המשיח, זה בשמונה עשרה. יג ברכות אמצעיות זה סדר גאולת ישרלא, תקע בשופר גדול לחירותינו – השיבה ] ולמשלינים- ולירושלים- את צמח דוד עבדך מהרה תצמחי], משיח טו, קיבוץ גליות י. קיבוץ גליות לפני משיח. 18 מפורש. השיבה- צדקה ומשפט – ולמלשינים – ולצדיקים. אך פה כתוב השיבנו לתורתיך לפני קיבוץ גלויות! זה תשובה שעליה דיברנו קודם, והכין תשובה עילאית? זה בהמשך, על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית עמך בית ישראל ועל גרי הצדק ועלינו כוו'. זה הצדיקים העליונים שמחזירים בתשובה. איך יכול להיות תשובה בלי החסידים העליונים? סדר גאולת ישראל מוזכר בספר אורות התשובה סוף פרק י. הקב"ה שרק, ובאנו. שמענו בקולו. אך למה שמענו בקולו? בגלל המן. גם המן שמענו בקולו, בגלל טבעת המן. השאלה מה המניע ומה העומק. למה באמת א"א קודם לעשות שתובה ואח"כ קיבוץ גליות? ש: למה בהשיבנו זה רק עד ד', הרי כתוב בתשובה שלמה לפניך וכו ת: הבעיה זה המניע. עי' אורות התשובה: "אי אפשר לספרות חשובה להוולד ולהופיע באור של חיים באומה כי אם ע"י התגלותו של אור התשובה מחדשת.. מלכות" כי מה שיחזיר את עם ישראל לתשובה זה הספרות החשובה של הצדיקים והחסידים. אך איך תופיע בתשובה" אמנם מופיע הוא אור – נוגה, של הספרות החדשה בהתנוצצות הדעת... כי-אם על ידי התגלותו של אור התשובה, המחדשת פני תבל כולה. אמנם מופיע הוא נגהה של הספרות העתידה בהתנוצצות הדעת שקודמת לאור התשובה, והדעת ממלאה את הכח הרוחני בחופש גמור ודרור עליון נעלה המביא לתשובה השלמה, המושכת אחריה גאולה, אחרי שבאה כבר הסליחה, הפנימית והחיצונה, ורפואה וכלכלה וקבוץ גלויות והשבת כח לשופטים ויועצים » יסודי הספרות ומיסדיה, זו ספרות עמוקה מתאמצת לבא, והרשעה מתכנעת, והצדק מתעלה, ולב האומה מתחיל לדפוק בעז חייו לירושלים, וצמיחת נזר ממלכה שלמה מופיעה, וכל חפץ לב מתמלא בתפלת ישרים, המלאה רצון חי העולמים, אשר הוא שח ויהי. כלומר יש הספרות החשובה ויש אח"כ תשובה. אמנם כתוב תשובה שלמה, אך זה כפי המצב האפרי, יותר מזה א"א. לפני ולמה א"א בחו"ל כי הגלות מקלקלת אותנו, היא מכניסה בנו מידות רעות, גם אם אנחנו מוסרים את הנפש ומקיימים מצוות, אבל נידבקים במידות רעות. ראיתם כבר יהדים שבאים מהגלות, יש להם מידות רעות, לא כלום אותם מידות רעות, מידות רעות של אשכנזים ושל ספרדים ושל תימנים וכו'. סחבו מן הגלות מידות רעות. איך קוראים לסלק מידות רעות? "ומל ד' את לבבך" מילת הלב. פה בא"י אפשר לסלק מידות רעות. מדוע? כי שם יש גויים שמקלקלים אותנו, פה אין, אז אפשר למול את הלב, אך איך נמול את הלב אם הכל מידות רעות? לכל אחד מידה רעה אחרת. זה ניקרא שהייסורים מצטרפים זה לזה לבטל זה את זה. יש ביטול בשישים, אז נגיד יש ביטול א' ביטול ב ו59 היתר, כל אחד מהם מצטרף ל59 היתר לבטל את האיסור השני. או 61 איסורים שונים וכל 60 מבטלים את האיסורים האחרים. לרוב אין את אותו חיסרון לאט לאט הם משתלמים. זה סוד הצ'ולנט המוכר. לכן מילת הלב מופיעה. לא אמרנו שלא צריך לעשות תשובה. בוודאי שצריך לעשות תשבוה וזה קשה לעשות תשובה, אבל זה אפשרי. מילת הלב גם מופיעה ביחזקאל לו תהליך הגאולה, קיבוץ גליות וזרקי עליכם מים טהורים ונתתי לכם לב חדש, ועשיתם את מצוותיו. קיבוץ גלויות, רוח חדשה מילת הלב קיום מצוות. זה התהליך, וזה לא מתחיל מתשובה, זה מתחיל בהמן. סדר הגאולה: שלבים בגאולה, שלבים בתשובה, אבל זה מתחיל בקיבוץ גלויות. קם אור החיים הקדוש בחוקותי, איך תהיה הגאולה יהודים יתעוררו ויאמר נימאס לנו ללקט פירורים תחת שולחנם של אחרים יתעורר אצלם חשק ניפלא כמו שנאמר ויקום שבט מישראל, כמו אצל הגוים. כלומר הפירוש הפשוט זה שבט מושלים, משיח, הוא מסביר שבט, כמו שבט בני עקיבא, קבוצה, תנועה עממית, קם שבט. כך תהיה הגאולה אומר אור החיים הקדוש שעלה בעצמו לארץ. מה שאנו אומרים ומל ד' זה לא פוטר אותנו ממאמצים אך יש שפע ממרומים, יש עזרה ממרומים. ד' פועל על ידינו מתוכינו. אך רבי יהושע צודק, זה לא תלוי בתשובה. רמבם "אין ישראל נגאלין אלא ע"י תשובה" קשיא! רמבם על רמבם, כי הרמבם במלכים יא לא מזכיר תשובה! תירוץ אומר הכסף משנה, היכן כתוב אין עם ישראל נגאלין אלא עי תשובה? שנאמר אין ישראל נגאלין בתושבה אלא הכוונה בקירוב הגאולה. ככל שעושים תשובה יותר הגאולה מתקרבת. בוודאי. כך הכסף משנה מסביר. גם פרשת האזינו שם הרמבן מזכיר אין תנאי לגאולה אלא וכיפר אדמתו עמו, מתוך שחוזרים לאדמה.