שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נטילת ידיים - כללי (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


שימוש במי נטילה

ש: האם מותר להשתמש במי נטילה להשקות עציצים?

ת: מי נטילת שחרית אסורים. שו"ע או"ח ד ט. אבל נטילת סעודה או בית הכסא מותרים. וכן עיין חוות יאיר שהסיבה היא שלא ייכשלו בהם בני אדם, לכן לפני בהמתו מותר. וכן במשנה ברורה שישפוך בעפר בו ייספג. לכן אם באותו עציץ, לא ייכשלו בני אדם במים אלו, מותר.


ג'ל לנטילת ידיים

ש: האם מותר להשתמש בג'ל חיטוי במקום מים לנטילת ידיים?

ת: לא. רק למים אחרונים (עי' שו"ע או"ח ד א. מ"ב סק"ה).


נטילת ידיים ללובש כפפות

ש: אדם שיש לו פצעים בידיים, ואסור לו להרטיבן – אם ילבש כפפות, האם יהיה פטור מנטילה אחרי צרכיו?

ת: פטור הן אחרי קטנים והן אחרי גדולים. שו"ע או"ח ז ב. ערה"ש שם ז ג.


נטילת ידים לתינוק

ש: האם צריך ליטול ידים לתינוק בן חודשיים?

ת: לא. רק מגיל חינוך. שו"ע הגר"ז (סו"ס ד).


נטילת ידיים בחדר אמבטיה

ש: האם מותר ליטול ידיים בחדר אמבטיה?

ת: כן. כי בימינו זה חדר נקי. וזאת אפילו אם יש שם אסלה, כי החדר משמש גם לדברים אחרים. כמובן, יש לברך בחוץ. פס"ת קעא 47.


צפרניים מלאכותיות בנטילת ידיים

ש: האם צפרניים מלאכותיות חוצצות בנטילת ידיים?

ת: לא. מיעוט ואינו מקפיד. שו"ע או"ח קסא ב. וזה קבוע יותר מלכה.


טבילת ידיים במי ים

ש: מה מברכים על טבילת ידיים במי ים מלוחים?

ת: על נטילת ידיים. פס"ת קנט 101.


כוסס ציפורניים

ש: הכוסס ציפורניים חייב בנטילת ידיים?

ת: לכתחילה כן. ויש מלמדים זכות על המקילים. פס"ת ד כא.


ניגוב ידיים בבגדים

ש: אחרי נטילת ידיים, אם אין לי מגבת, אני יכול לנגב בבגדים?

ת: בלית ברירה אפשר, אבל לא בחלוק עצמו. פס"ת קנח כט.


ש: ואם יש מגבת אך היא מלוכלכת?

ת: כנ"ל.


ניגוב ידיים

ש: מתי מברכים על נטילת ידיים, לפני ניגוב או אחר כך? ואם אין לי מגבת כלל?

ת: מברכים אחרי ניגוב. אם אין מגבת, אז לפני הניגוב. שו"ע או"ח ד מ"ב ב.


מכשיר לייבוש ידיים ש: אפשר לפני הארוחה לנגב ידיים במכשיר חשמלי לייבוש ידיים שמפיץ אוויר חם ולברך לפני הייבוש?

ת: כן, כמו שאפשר לפני ייבוש בשמש אם שפך הרבה מים. פמ"ג (מ"ז סי' יג. וכן נפסק בשו"ת רבבות אפרים ב סח סעי' ד. וכן בשערים מצויינים בהלכה קונ"א סי' מ אות ה – מ"צ).

צפרניים מלאכותיות בנטילת ידיים

ש: האם צפרניים מלאכותיות חוצצות בנטילת ידיים?

ת: לא. מיעוט ואינו מקפיד. שו"ע או"ח קסא ב. וזה קבוע יותר מלכה.


טבילת ידיים במי ים

ש: מה מברכים על טבילת ידיים במי ים מלוחים?

ת: על נטילת ידיים. פס"ת קנט 101.


ניגוב ידיים

ש: מתי מברכים על נטילת ידיים, לפני ניגוב או אחר כך? ואם אין לי מגבת כלל?

ת: מברכים אחרי ניגוב. אם אין מגבת, אז לפני הניגוב. שו"ע או"ח ד מ"ב ב.


ניגוב ידיים בבגדים

ש: אחרי נטילת ידיים, אם אין לי מגבת, אני יכול לנגב בבגדים?

ת: בלית ברירה אפשר, אבל לא בחלוק עצמו. פס"ת קנח כט.

ש: ואם יש מגבת אך היא מלוכלכת?

ת: כנ"ל.