שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נטילת ידיים לאכילה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


אין מים

ש: אני במקום בלי מים ורוצה לאכול לחם. מה לעשות?

ת: לעטוף את שתי הידיים (עיין שו"ע או"ח קסב י)..


בעיה רפואית

ש: בגלל בעיה רפואית אני יכול ליטול רק יד אחת, האם לברך על נטילת ידיים?

ת: כן. ולעטוף היד החולה. עי' שו"ע או"ח קסב י. ולברך על נטילת ידיים בלשון רבים. כה"ח ד ב.


נטילה במי ים

ש: האם אפשר ליטול ידיים במי ים?

ת: לא. כי הם מלוחים. אבל אפשר לטבול אותם שם. ולברך על נטילת ידיים (שו"ע או"ח קנט כ. מ"ב ס"ק צז).


דבר שטיבולו במשקה

ש: אם אני מטביל עוגה בתה, עליי ליטול ידיים?

ת: אפשר להקל. ויש מחמירים.


ש: ומרק?

ת: לא. כי נאכל בכף (שו"ע או"ח קנח ד. שו"ת שאילת שלמה ג עט. ד סה).


כוס חד-פעמית לנטילה

ש: האם מותר ליטול ידיים עם כוס חד-פעמית מפלסטיק או מנייר?

ת: יש מחמירים, כיוון שהוא חד-פעמי לא נחשב כלי, אך מן הדין מותר כי אפשר להשתמש בו פעמים רבות

(שו"ת אגרות משה או"ח ג לט. וישמע משה ח"ב עמ' עא, עו בשם הגרי"ש אלישיב. שו"ת ודיברת בם ס' כא).


מכשיר לייבוש ידיים

ש: אפשר לפני הארוחה לנגב ידיים במכשיר חשמלי לייבוש ידיים שמפיץ אוויר חם ולברך לפני הייבוש?

ת: כן, כמו שאפשר לפני ייבוש בשמש אם שפך הרבה מים. פמ"ג (מ"ז סי' יג. וכן נפסק בשו"ת רבבות אפרים ב סח סעי' ד. וכן בשערים מצויינים בהלכה קונ"א סי' מ אות ה – מ"צ).