שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נטילת ידיים אחרי שירותים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם צריך כלי

ש: האם אחרי עשיית צרכים צריך ליטול עם כלי או די לשטוף?

ת: יש מחמירים אך די לשטוף (מ"ב ד ס"ק לט).


נכנס לבית כסא

ש: האם הנכנס לבית כסא שלא לשם עשיית צרכיו צריך ליטול ידיים או לרחוץ ידיים?

ת: לא. א. כי דומה לבית הכסא דפרסאי שהלכלוך היה נופל מיד למרחוק (שו"ת אגרות משה אע"ה א קטז). ב. כי האסלה מחומר שמתנקה לגמרי. עיין שו"ת זקן אהרן א א. שו"ת ארץ צבי קי. שו"ת מנחת יצחק א ס. שו"ת אהל משה קכו ג בשם הגרי"א הנקין. חזו"א ק"ש יז ד.


נטילה לנכנס לשירותים

ש: אם אני נכנס לשירותים כדי לקחת משהו מהארונות שם, אני חייב בנטילת ידיים?

ת: אם לשירותים יש עוד תפקידים, כגון כיור, ארונית, מדפים, אינו חייב בנטילת ידיים. פס"ת ד יט.