שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נא לא להחזיר אותנו לפרהיסטוריה בנושא המשפחה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: כיצד להתייחס לטענה חדשה שמשפחה היא לאו דווקא אבא ואמא וילדים, אלא גם שני גברים או שתי נשים וכדומה?

ת: קודם כל, לא כל מה שאומר מיעוט קטן אפסי רעשני נחשב טענה. אבל, בעיקר, אין זה חדש, כך היה לפני הופעת אדם הראשון.

ש: אדם הראשון? הרי הוא ראשון! לא היה אדם לפניו!

ת: אתה צודק. אמנם היו יצורים בצורה חיצונית של אדם פחות או יותר, כבר שני מיליון וחצי שנה לפני כן, אך הם לא נחשבו לבני אדם. שהרי "כל אדם שאין לו אשה אינו אדם, שנאמר: זכר ונקבה בראם, ויקרא את שמם אדם" (יבמות סג א). אדם, זה איש ואשה נשואים.

ת: תורת האבולוציה אינה סותרת את התורה?

ת: לא בהכרח. במדרש כתוב שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן (בראשית רבה ג ט. ועיין אגרות הראיה א אג' צא עמ' קה-קו).

ש: אז אלו שלפני אדם הראשון התנהגו כמו בעלי חיים?!

ת: לא בכל התחומים. היו להם יתרונות טכנולוגיים רבים. אבל מבחינה המשפחה, התנהגו כמו בעלי חיים, באנדרלומוסיה מוחלטת.

ש: ופתאום, הופיע אדם כמונו, שמתחתן, על פי יצירה אלהית?

ת: יצירה אלהית, כן. פתאום, לא בהכרח. זה יכול גם להיות תהליך ארוך מאוד, כמו שכותב מרן הרב קוק: "...עולמות של שנות מליונים, עד שבא אדם לידי קצת הכרה, שהוא נבדל מכל בעלי החיים, ועל ידי איזה חזיון נדמה שצריך הוא לקבע חיי משפחה, בקביעות ואצילות רוח, על ידי יחוד אשה שתתקשר אליו יותר מאביו ואמו, בעלי המשפחה הטבעיים" (שמונה קבצים, א תקצד).

ש: זה מה שכתוב בתורה: "זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אשה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (בראשית ב, כג-כד).

ת: כן. בדיוק. הוא הגיע ל"קדושת המשפחה" (שמונה קבצים שם). אלו שרוצים להרוס את קדושת המשפחה, שהיא אבא ואמא וילדים, לא רק רוצים להרוס את היהדות, אלא גם את האנושות שהחלה מאדם הראשון, ולהחזיר אותנו לפרהיסטוריה בהמית.

ש: אז מה לעשות?

ת: להילחם נגד בכל תוקף.

ש: כיצד?

ת: אין כוחנו אלא בפינו.

  • פורסם בשאילת שלמה 589