שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

משה- נביא אמת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כל הניסים שמשה רבינו עשה במצריים וביציאת מצרים לא שכנעו אותנו שמשה הוא נביא. כך מובא בהלכות יסודי התורה פרק ב'. שמה שהפך את המטה לנחש, וכן המים לדם, 10 המכות, קריעת ים סוף, עמוד האש וענן, כל לא שכנע אותנו שמשה אמת, בעוד שהאמנו שהקב"ה עשה את כל אלו. אבל עשינו ע"ז? זה לא סותר. האמנו בה' וגם עשינו ע"ז. היינו גם וגם.

וכך ביחזקאל מתואר שבתוך הבית מקדש היתה ע"ז. מנשה שם ע"ז בהיכל, וכך אצלנו, גם האמנו בה' וגם עשינו ע"ז. השאלה היתה האם משה אמת ותורתו אמת. זו היתה השאלה. וזו שאלה כבדה מאוד. שאם משה לא אמת הוא גורר אותנו להרפתקאה נוראה. וכבר היתה כזאת כמה שנים לפני כן עם שבט אפרים אשר עשו חשבון מוטעה ליציאת מצריים ויצאו ממצרים על דעת עצמם ובסוף כולם מתו. זה מסוכן. כמו שהתברר בהמשך שרדפו אחרנו ולואי קריעת ים סוף אנו לא יודעים מה היה קורה. וגם ללכת למדבר שאין שם מה לאכול ומה לשתות.

ולכן לא היינו בטוחים שלא. לא שלא ולא שכן. גם שאלו את סרח בת אשר. והיא אמרה מה הוא אמר? ואמרו לה- פקד ה', והיא אמרה שזה הסימן. שסבא כך אמר לה שהגואל יגיד "פקוד פקדתי". אבל זה לא שיכנע. אבל הוא עשה ניסים גדולים? אומר הרמב"ם זה לא אומר שום דבר. אולי הנס הוא להט וכישוף. אבל כתוב ויאמינו בה' ובשמה עבדו? האמינו ואח"כ כבר לא האמינו. וגם מה שלא האמינו זה לא שכפרו לגמרי. אלא האמינו ולא האמינו.

מה ההבדל בין כישוף ללהט? כישוף יש סוגים שונים של כישוף, ולהטים זה סוגים שונים של אחיזת עיניים. להט זה מהר כלומר אחיזת עיניים.

לגבי אחיזת עיניים של להטוטן בקרקס זה מחלוקת אחרונים. עיין חוכמת אדם שאוסר ואחרים שמתירים. יחווה דעת אוסר. מעשה רב מתיר. וי"א שזה בתנאי שיגיד שזה לא אמת. אבל זה לא הנושא שלנו.

אמרו על משה שהוא מכשף. ועובדה שגם המצרים עשו את מכת הנחש, דם וצפרדע, כינים לא. טוב נו.. הוא מכשף על. אבל אולי זה נס, ואולי לא. ככה היה לאורך כל הדרך.

ואומר הרמב"ם שזו הסיבה שמשה רבינו השתמט. "והם לא יאמינו לי". ידע משה רבנו שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, זה חוסר אמונה, הוא מהרהר, הוא מחשב. והיה נשמט מליבותיהם. ה' אמר לו "ושמעו לקולך" ואומר משה רבנו שהם לא ישמעו. ובאמת היה כדברי משה רבינו. ואומר הרמב"ם שכל הספקות הסתלקו במתן תורה.

מתן תורה זה לא 2 עדים שבאים ואומרים ראינו את זה, או שמשה רבינו מספר, אלא אנחנו ראינו. כולם שמעו משה משה לך אמור להם כך וכך.. אנחנו שומעים וידבר ה' אל משה לאמר, אז אין סתירה. והוא שהכתוב אומר "...תעבדון את האלוקים על ההר הזה". זהו האות, ואז אמר משה רבינו שהוא הולך.

יש קושיא: "הם לא יאמינו לי" ו"זה לך האות" זה לא לפי הסדר? תירוץ: אין מוקדם ומאוחר בתורה. קודם ה' אמר לו שילך ואחרי שהוא התווכח ה אמר לו את הר סיני. אבל זה לא כתוב לפי הסדר, שכתוב קודם הר סיני ואח"כ את האות. קודם כתוב הדבר הסופי. ואח"כ מובא מה שהיה וויכוח שלם, אבל הוויכוח כתוב אח"כ. אז אם לא יאמינו אז בשביל מה ה' אמר לו? אלא שזה שמני. עד שנגיע להר סיני צריך אמונה זמנית, שאחרת לא יגידו להר סיני, אז אולי ייתן את התורה במצרים? לא אי אפשר מתן תורה בתוך הטומאה, וכן צריך הכנה וטהרה גדולה לפני כן, צריך לצאת לחירות. ולכן עד שמגיעים למעמד הר סיני האמונה היתה זמנית. עד שהגיעו למתן תורה ואז האמונה היתה שלמה. ואיפה הרמב"ם אומר שהאמונה היתה זמנית? "וגם בך יאמינו לעולם". משמע שלפני כן זה לא היה לעולם אלא זמני.

איך אני יודע שנביא אמת? הוא עושה מופת, וכמון שהוא צדיק וטוב והוא לא סותר את תורת משה ריבנו. הוא צריך לעשות מופת, ולא אחד שאז אולי זה להט וכישוף, אלא צרי לעשות כמה פעמים. כמה? לא יודעים. אולי 3. ואסור להירדם בשמירה וצריך לבדוק אותו כל הזמן, שנביא אמת יכול להפוך לנביא שקר. זה יכול קרות. אדם גדול יכול ליפול. יואש בסוף חשב שהוא אלוהים. הוא באמת היה אדם גדול וקדוש, יכול להיות שאדם כזה הוא גדול וקדוש ויודע כל יסודות התורה אבל הוא נביא שקר. אז למה התורה אמרה לשמוע לו? כי ה' אמר.

אני לא מאמין לו בגלל הנס אלא בגלל שמשה רבינו אמר להאמין לו. וכל זה דברי הרמב"ם. יכול להיות נביא שיעשה מופת והוא בעצם נביא שר והוא עשה את זה בכישוף ולהט. אך אין מה לעשות? איך נקבל את הנביאים? אלא שכך הקב"ה רוצה. מתוך 1000 נביאים שהאמנו להם ככה אחר היה באמת נביא שקר? לא נורא. כך הקב"ה רוצה. כמו שאנו מאמינים ל2 המעידים בעוד שיכול להיות שהם משקרים. אין ברירה אחרת. כך הקב"ה רוצה שנחתוך את הדין. אבל יכול להיות שישקרו? לא חוששים לזה. 999 מקרים פתרנו ע"י 2 עדים, במקרה אחד הם שיקרו? בסדר, אבל עדין פתרנו 999 מקרים על ידם. וכך אצל הנביא.

וכך היה שבתאי צבי שהיו לו 3 מיליון חכמים כולל ת"ח גדולים. עד שבא ר' יעקוב ספפורטס שנלחם בו עד חורמה והוא הצליח להוכיח. שבתאי צבי הצליח בזכות הכריזמטיות. אם אתם שומעים רב כריזמטי תפתחו טוב טוב את שתי העיניים... משה רבינו לא היה כריזמטי, אלא כבד פה וכבד לשון.

מה שמאמינים בנביאים כי משה רבינו ציווה ע"פ ה' וכך אנו מאמינים ל2 עדים. כך הקב"ה רוצה. עדיף לספוג טעות את מאשר לספוג כל היום המון טעויות. כיוון שאנחנו מאמינים בה' אנחנו מאמינים גם בניסים, אך לא בגלל הניסים אנחנו מאמינים בה'.

==
==