שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מקובלים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


מקובל פועל ישועות

ש: אם יש לי צרות, כדאי לפנות למקובל פועל ישועות?

ת: יש ללכת אל תלמידי חכמים אמיתיים שממליצים עליהם גדולי ישראל (עיין רמב"ם יסודי התורה סוף פרק ד. נר באישון לילה 211-208. בענין הליכה ל"מקובלים" אמר הסטייפלר - הם מקלקלים יותר ממה שמועילים, היום אין בכלל מקובלים, "קבלה" צריך ללמוד מפי "רב" ואין ממי ללמוד קבלה, הם לא יודעים כלום! וסיפר הסטייפלר שמקובל אמר לאדם אחד לעשות גורל הגר"א ויצא שאין לעשות את השידוך, ואע"פ שהבחור רצה, נהרס השידוך - הם רק מחריבים! אסור ללכת אליהם, וממה שלפעמים הם מצליחים, אין ראיה - כל אחד מצליח פעם. הם אומרים כל כך הרבה פעמים וממילא פעם מצליחים. הליכות והנהגות ממרן בעל ה"קהילות יעקב" מא – מ"צ).


באבא סאלי

ש: האם הבאבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא שנפטר בתשמ"ד, היה רק עושה מופתים, או גם תלמיד חכם גדול?

ת: מי שאינו תלמיד חכם אינו יכול לעשות מופתים. הוא היה גדול בתורה, למדן, שקדן, דיין, אב בית-דין, פוסק הלכה, אך רוב כתביו ההלכתיים נעלמו (וכשעלה לארץ, כמה שנים לאחר קום המדינה, התאגדו רבני ישראל וקראו לו להתמנות כרב הראשי לישראל, אך הוא בענוותנותו סירב – מ"צ).


מקובלים אמיתיים

ש: כיצד אפשר להבחין בין מקובלים אמיתיים שמרפאים לבין שקרניים?

ת: כמה תנאים: א. הם תלמידי חכמים גדולים (עיין רמב"ם יסודי התורה סוף פרק ד). ב. לא לוקחים כסף. ג. לא מדריכים לדברים אסורים או מוזרים. ד. אישור מתלמידי חכמים מוסכמים (נר באישון לילה 211-208).

[בענין ללכת ל"מקובלים" אמר הסטייפלר – הם מקלקלים יותר ממה שמועילים, היום אין בכלל מקובלים, "קבלה" צריך ללמוד מפני "רב" ואין ממי ללמד קבלה, הם לא יודעים כלום! וסיפר הסטייפלר שמקובל אמר לאדם אחד לעשות גורל הגר"א ויצא שאין לעשות את השידוך, ואע"פ שהבחור רצה נהרס השידוך – הם רק מחריבים! אסור ללכת אליהם, וממה שלפעמים הם מצליחים אין ראיה – כל אחד מצליח פעם, הם אומרים כל כך הרבה פעמים וממילא פעם מצליחים (הליכות והנהגות ממרן בעל ה"קהילות יעקב" מא. אורחות רבנו א רעז) – רשם מ"צ).]


ברכת מקובל

ש: במצוקתי הלכתי לקבל ברכה ממקובל אך הוא אמר שבתמורה הוא מקבל כסף. זה אמת?

ת: אמר רב אחד: מי שמקבל אינו מקובל.


שמות מקובלים

ש: יש אנשים שמתחזים למקובלים ומשתמשים בשמות קדושים. למה אין הרבנים מוחים?

ת: כן מוחים. עיין מהרש"א קידושין עא א על הפריצים שנהגו ונוהגים כן.


שאלת מקובל

ש: שאלתי מקובל כיצד לנהוג בענייני זיווג ועבודה וכל מה שהבטיח לי התבדה. אמוני נפגעה. מה אעשה?

ת: אין באמונה שמקובל מבין בזה (תניא, אגרת קודש כב).


מקובל שטעה

ש: רב מקובל אמר לאדם חולה שאם יתן לו סכום מסויים של כסף הוא יבריא. ולא כן היה. האם מותר לו לדרוש כספו בחזרה?

ת: ודאי שכן.


"מקובלים"

ש: בני חולה בסכיזופרניה כמה שנים, והלך למקובל שאמר לו לחדול מהטיפול התרופתי, מה שעלול להובילו לסכנה נפשית. האם לשמוע לו?

ת: איסור חמור לשמוע לו.


רופא או מקובל

ש: אם אני חולה, מה עדיף – לפנות אל רופא או אל מקובל?

ת: ודאי לרופא. המקובל עצמו כשהוא חולה, פונה לרופא, אפילו מומחה או יקרן (תעיין ניא, אגרת קודש כב). אלא פנה למקובל כדי ללמוד קבלה אם אתה מיחידי היחידים בדור בדרגה זו ואם המקובל הוא באמת מקובל (שו"ע יו"ד רמו ד).


ברכה מפי רב

ש: יש מעלה לקבל ברכה מפי מקובל או אפשר מפי רב?

ת: מאלה ש"כל מחשבתם דבקה בעבודתו ונפשם קשורה ביראתו כל היום". ספר החינוך שעח בטעם למה ד' ציוה שברכתו תבוא דרך כהנים, והוא הדין צדיקי עליון משרתי אל המייגעים עצמם בתורה ועבודת ד'. פס"ת קכח 2 (נר באישון לילה 81-80).