שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מפגש עם נוצרים לצורך חינוך (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: אני מנהל בית ספר ממלכתי-דתי, וקיבלתי הזמנה ליום השתלמות בקהילה הנוצרית של זכרון יעקב, המכונה בית-אל. מאוד הזדעזעתי, אך כאשר פניתי, הבטיחו לי שאינם מסיורנים, אלא תורמים בנאמנות למדינת ישראל. בכל זאת, אני מתלבט אם לצאת.

תשובה: אנחנו מכבדים כל אדם, וגם עובדי עבודה זרה מקדימים להם שלום בשוק, וקל וחומר אם הם תורמים למדינה ואינם מסיורנים. אבל אינינו תלמידיהם ואינינו חבריהם.

כלומר, נימוס – כן, ידידות – לא. וסימן לדבר: אומרים להם שלום, אך אין כופלים להם שלום. אמירת שלום היא כבוד ונימוס, אמירת שלום שלום היא קרבה וידידות.

ודאי טוב שמנהלים ומורים עוברים השתלמויות כדי להגדיל את השפעתם הברוכה על התלמידים. אך במה דברים אמורים? בחינוך ישראל סבא, ולא בזמורות זרים. אין לנו צורך בנצרות, שכידוע נפסק אצל רבנו הגדול הרמב"ם בהלכות עבודה זרה, שהיא עבודה זרה, ולכן יש להתרחק ממנה במטחווי קשת. וכמובן, גם ביחס לפירורים הטובים שיש להם, - הרי יש אצלנו לאין ערוך יותר טוב.

לכן, מה טוב אם נעשה סיור אצל רבנים צדיקים, אצל גיבורים לאומיים, אצל אמהות מסורות, אצל עובדי אדמה חרוצים, אצל חיילים המקריבים עבור המולדת את החיים.

הרי ממה נפשך, אם הולכים לשם כדי להביט במבט זר ומנוכר, הרי אין לזה זיקה חינוכית, והוא סקרנות אינטלקטואלית לבדה. ואם יש רצון ללמוד ולהיות מושפע, הרי זו הסכנה, כדברי הרמב"ם: "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם" (הלכות דעות ו א).

אותם נוצרים, עם כל מעלותיהם, ודאי אינם מוגדרים כצדיקים של תורה וחכמים של תורה.

ולכן התשובה לשאלתך היא: אשרי המתרחק מהם. בני, בני, אל תלך בדרך איתם, מנע דרכך מנתיבתם. וד' ימלא חסרונך וכל משאלות לבך.

  • פורסם בשאילת שלמה 602