שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מעשר כספים במצב כלכלי קשה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: אני רוצה להמשיך לתת מעשר כספים כמו שנתנו בעבר, אבל בעלי מתנגד בגלל שמצבינו הכלכלי נעשה קשה. מה עלינו לעשות?

תשובה: השאלה מתחלקת לשני חלקים:

א. ברור שבני זוג צריכים להחליט יחד את כל ההחלטות. לפעמים זה לא דבר פשוט כי יש חילוקי דעות. זה טבעי שיש חילוקי דעות, אנשים שונים, פרצופים שונים, דעות שונות, אבל חייבים להגיע להחלטה מוסכמת יחד. גם כשמגיעים להחלטה מוסכמת לא חייב להיות שצד אחד שינה דעתו. אלא לפעמים צד אחד מוותר על דעתו ורצונו לטובת השני ולפעמים הצד אחר מוותר לטובת הראשון, ולפעמים שניהם עושים פשרה באמצע. לא תמיד אפשר לעשות פשרה – למשל, אם אחד רוצה שהילד ילמד בבית ספר הזה והשני רוצה שהילד ילמד בבית ספר אחר, אי אפשר ללמוד חצי חצי. אבל בענייני כסף אפשר לעשות פשרה. אחד רוצה לתת אלף שקל והשני רוצה לתת מאתיים שקל, אפשר לעשות פשרה ולתת שש מאות. לכן, חייבים לשבת ולדון על שתגיעו לפשרה.

ב. השאלה השנייה: האם מי שמצבו הכלכלי קשה חייב לתת מעשר כספים? מובא בספר "אהבת חסד" של החפץ חיים שלתת עשירית למעשר כספים זה שיעור לאנשים עם מצב כלכלי בינוני. מי שהוא עשיר צריך לתת יותר ממעשר, ומי שהוא עני צריך לתת פחות. הרי לפי רוב הפוסקים לא כתוב בתורה שיש חיוב לתת מעשר כספים – יש רק תרומת מעשר מתבואה – אלא שמעשר כספים זו תקנת חכמים או מנהג ישראל קדוש ועליון. מה שכתוב בתורה הוא שאדם צריך לתת צדקה לפי צורכו של העני ולפי יכולתו של הנותן. לפי הצורך- זה שתמיד צריך הרבה מאוד. לכן כלי המידה הוא שאדם צריך לתת לפי היכולת שלו. מאוד קשה לעמוד את היכולת של אדם. לכן חכמים באו ונתנו שיעור של עשרה אחוז כעומדן של היכולת של אדם במצב בינוני. לכן אם המצב הכלכלי קשה יש לתת פחות.

לסיכום: את ובעלך תשבו יחד באהבה ואחוה שלום ורעות ותחליטו יחד מה היכולת שלכם לתת - ובלי נדר, כי אולי בעתיד המצב ישתנה.