שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מי שפוגע באלמנה עובר על לא תעשה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מי שפוגע באלמנה עובר על לא תעשה

[ראיון – אתר מעריב]


הרמב"ם חוזר ומדגיש כי יש לכבד ולדבר בלשון רכה אפילו לאלמנה של מלך ישראל. כל שכן שכך הדבר ביחס לאלמנה של חלל צה"ל. לכן מי שהעליב אותה בכתב עובר לפי הרמב"ם על מצוות לא תעשה של אלמנה וגר לא תונו. אגב בניגוד ליתומים אין סוף להגדרה של אלמנה, היא תמיד נחשבת לאלמנה. בנוסף לכך הדברים מביאים לפירוד בעם. גם השמאל פועל מתוך אהבת ישראל. הם הולכים לצה"ל ולוחמים כמונו ומוסרים את נפשם על המדינה. אחרי כן יש להם ויכוח קשה מאד איתנו על הדרך. זה ויכוח שנעשה מכוונה טובה ומרצון להושיע את עם ישראל. לכן גם אם הם טועים לא זו הדרך להגיב על טעותם. יש לענות בנועם לגופו של דבר כי לא הם האויב אלא הערבים הם האויב. היחס הנפשי המכבד של כל צדדי העם הוא עקרון שאסור לאבד אותו גם בוויכוחים קשים. החברה בישראל קרועה בדיון על נושא אמיתי שבו כל צד חושב שמעשי הצד הזה גורמים לסכנת נפשות. כלומר גם השמאל רוצה את טובת העם וחושש שאנו מסכנים אותו. במצב כזה שבו הכוונה היא טובה מלכתחילה וכולה למען הטוב אז אסור לדבר ברוע אלא עניינית. עלינו לזכור שכך ישראל חברים ואחים.


  • פורסם בשאילת שלמה 379