שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מזון "ביו" (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: האם על פי ההלכה חייבים לאכול מזון "ביו"?

ת: אם יוכח מדעית שבאמת מזון אחר אינו בריא, אין לאוכלו. חייבים לאכול מזון בריא, מדין והלכת בדרכיו, שבריאות הגוף היא מדרכי עבודת ד', כדברי הרמב"ם בהלכות דעות פרק ד.

ש: בודאי שחומר הדברה אינו בריא. זה נראה מוזר שמשתמשים בו.

ת: אגב, גם למזון ביו משתמשים בחומר הדברה מסויים. אלא, חרקים תוקפים צמחים, ואותו חומר כימי מרעיל אותם, כך שיש יותר פירות וירקות, הן לתועלת המגדל, הן לתועלת הציבור.

ש: וגם לתועלת ייצרני חומר ההדברה.

ת: נכון. יחד עם זה, חומר זה מזיק לבעלי חיים אחרים כגון דבורים, מתפשט בגידולים אחר וכן באדמה, במקורות המים ובאוויר, וגם באדם עצמו. כולנו אוכלים קצת חומרי הדברה .והחקלאים יותר. יש גם חומרי הדברה פחות מסוכנים.

ש: אם נרצה לחדול מהדברה, יש פתרון חלופי?

ת: כן, באופן חלקי. פתרונות טבעיים. כגון פיזור חיפושיות שאוכלות כנימות. או בארצנו הדברה ביולוגית בעזרת בז ותנשמת, שהורידה בחצי בערך את השימוש בחומרי הדברה.

ש: ובסיכום?

ת: אם הביו הוא באמת כן, ודאי טוב, כולם ירויחו: האדמה, הצמחים, בעלי החיים ואנו בני האדם. אבל, כאמור, הדבר עוד לא הוכח מדעית.

  • פורסם בשאילת שלמה 609