שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

מבחן החינוך במאמץ

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת וארא: מבחן החינוך במאמץ

http://video.maale.org.il/index.php/ser/show?vidid=135916 [עריכה: יוסף אברמסון]


"ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה" (שמות ו כג). נשאלת השאלה אם התורה אומרת שאלישבע היא בת עמינדב ברור שהיא גם אחותו של נחשון. אלא מפרש רש"י בשם חז"ל: "מכאן למדנו הנושא אשה צריך לבדוק באחיה". כי הבנים יהיו דומים לאחי האם.

אמנם ענין זה לא נפסק ברמב"ם ובשו"ע. לכן הסיקו הפוסקים שזו לא חובה גמורה אלא זו מידה טובה והידור חשוב. אנו גם רואים כי יעקב אבינו התחתן עם רחל ואילו אחיה היה רשע. גם יצחק אבינו התחתן עם רבקה ואחיה, בתואל, היה רשע. גם בימינו מקפידים בזה פחות. כי זה מבוסס כי הגורם החינוכי הראשי הם ההורים. אבל בימינו יש ארבעה גורמי חינוך: המשפחה, הבית ספר, תנועת הנוער והרחוב. הרחוב זה מכלול ההשפעות הבלתי מוגדרות. ההורים אינם אשמים בכל מה שקורה בחינוך . ההורים אינם נשפטים על פי התוצאות. הם נשפטים על המאמץ. עליהם להתאמץ עד גבול יכולתם לעשות כל מה שיכולים למען חינוך הילדים. ואז שלום להם ולילדיהם.

נלקח משאילת שלמה 423