שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

למה ללעוג?!

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

למה ללעוג?!

[מ"בראשי יהודי"]

כשמוכיחים ילד,על-פי רוב הבעיה איננה בתוכן, אלא בסגנון: "כמה פעמים כבר אמרתי לך – אתה חירש?". הילדה לא מוכנה בזמן בבוקר - "הגברת צריכה הזמנה מיוחדת?". למה ללעוג?! זה בוודאי לא תקין שהיא לא קמה בזמן, מתלבשת לאט ומאחרת, אבל מדוע ללעוג?! הרי כלפי אדם זר היינו מדברים בנימוס, באיפוק ובריסון, ובוודאי אין להעליב את הילדים. אדרבה, אפשר שזה אף חמור יותר: אדם זר, אם מעליבים אותו, לכל היותר הוא יעליב בחזרה, אבל אם אנו מעליבים את ילדינו, שאינם יודעים להתגונן כלל – מי ישא עלבונם? ועוד אפשר שבכך נכשילם, אם בכעסם ישיבונו מנה אחת אפיים. צריך להיזהר מאוד שלא לעשות דבר שיגרור תגובת-נגד של הילד. הגמרא אומרת שאסור לאדם להכות את בנו הגדול, כי בכך הוא מסתכן שיחזיר לו מכות, ומלבד זה הוא מכשילו משום לפני עיוור לא תתן מכשול (מועד קטן יז א), והוא הדין דיבור פוגע (פלא יועץ, ערך הכאה).

נלקח משאילת שלמה 222