שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לך להיות רופא

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לך להיות רופא

[מ"באהבה ובאמונה"]


ידידי היקר, צעיר יקר, לך ללמוד רפואה. מצוה גדולה להאריך חיים ולשפר איכות חיים. לך!

לצערנו חסרים רופאים רבים במדינת ישראל, ובכלל במדינות המערב. לכן, לך להיות רופא.

אך לא אכחד ממך שאין זה פשוט. זו מסירות נפש!

- כי הלימודים ארוכים מאוד, ובימינו יש גם להתמחות ברפואת משפחה. סך הכל 12 שנה.

- כי המשכורת לא גבוהה כל כך, אלא אם כן אתה בשורה הראשונה.

- כי זה עומס של תורנויות ואחריות.

משום כך, חסרים רופאים במערב, כי אנשים הם אינדיבידואליסטים, חושבים בעיקר על עצמם ולא על זולתם, ויעדיפו לימודים קצרים יותר כדי לרכוש מקצוע נוח יותר ומכניס יותר.

לכן אם אתה אידיאליסט, לך להיות רופא.

הרי רופא שאינו אידיאליסט, שכל מה שיש לו בראש הוא כסף ומעמד, שגם לא כל כך אכפת לו מהחולה, ולא מוכן לרפא עניים חינם - רופא כזה, גם אם הוא טוב ומעולה, עליו נאמר: טוב שברופאים לגיהנום. אבל ב"ה במדינתנו, רוב הרופאים , כמעט כולם, הם לגן עדן.

מצוה גדולה להיות רופא. עיין בספר פלא יועץ, ערך הצלה, שמסביר מאמר חז"ל הידוע: אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. הא כיצד?! כי הם מצילים נפשות. והוא מדגיש: המציל נפשות, גדול הוא מתלמיד חכם. אז, לך להציל נפשות.

וגם איכות חיים מצילה את ערך החיים: כאשר אדם בריא בגופו, הוא גם בריא בנפשו, חי בשלוה, בתורה, בטהרה, בהרמוניה במשפחה (עיין רמב"ם הלכות דעות פרק ד). לכן כותב הרמב"ם בשמונה פרקים, שרפואה אינה מקצוע ככל המקצועות, אלא מקצוע של מצוה.

עד כדי כך שהרב משה פיינשטיין נצרך לתרץ למה לא חייב כל אחד ללמוד רפואה כדי להציל אנשים. מסקנתו: זו מצוה ולא חובה. אך ודאי מצוה גדולה, מצוה לתת חיים.

מה גדלו מעשיך ד', מה רבו חסדיך, בהופעת הרפואה המודרנית המעניקה חיים לכל כך הרבה אנשים. גם אריכות חיים וגם איכות חיים.

מעשה ברופא שנתן הרצאה בכינוס של מנכ"לים מכובדים ושאלם: מי כאן היה חי היום לולא הרפואה המודרנית? מתוך ארבעים, רק אחד הרים את אצבעו.

וכמובן, צעירה יקרה, לכי ללמוד רפואה. מגיע לנשותינו שתהיינה להן רופאות. אמנם מותר להן על פי ההלכה לפנות לרופא אך אין זה נעים. הריון ולידה זה לא קל, אז בנוסף לכך לא נעים לה עם הרופאים. אז קצת רחמים. אנא לכי ללמוד רפואה.

אך גם כאן האמת היא - ואני מתבייש לעודד אותך ללמוד רפואה - שאם בשביל בחור זו מסירות נפש, בשביל אם צעירה זו מסירות נפש פי כמה וכמה. לכן, זאת עשי, התייעצי עם רופאה שתספר לך מה עבר עליה בלימודיה והחליטי. ואם תחליטי שכן, נעריך אותך מאד.

ובאותה הזדמנות נציין, שלהיות אחות, גם זו מצוה גדולה, גם מסירות נפש גדולה.

אשריכם, כולכם, שליחי ה', לרפא את עמו ישראל.

ובאותה הזדמנות נודה לאלו שהם כבר רופאים, תודה רבה לכם שאתם מצילים את חיינו ומקלים על חיינו. אנו מאוד מעריכים אתכם, ובמיוחד במדינת ישראל שבה הרפואה הממלכתית היא הטובה בעולם, וכמעט שאין צורך ברופא פרטי.

ברוכים תהיו, ברוכי ד'.


  • פורסם בשאילת שלמה 260