שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד תנ"ך - שאלות בפירוש - ב' (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


אסתר

ש: בת כמה היתה אסתר בפוגשה אחשורוש?

ת: מחלוקת. 40. 75. 80. בראשית רבה לט יג.


ש: לפי השיטה שאסתר היתה בת 75, האם ראתה את בית המקדש?

ת: כן. היתה בת 15 בעת חורבנו.


עיר היבוס

ש: מדוע נשבע אברהם אבינו לאבימלך לא לכבוש את עיר היבוס? הרי ד' הבטיח לו את כל הארץ?

ת: אכן חז"ל אומרים שלא היה צריך לנהוג כן. פרקי דרבי אליעזר.


צבע אבותינו

ש: האם זה נכון שאבותינו היו בצבע של כושים?

ת: לא. צבע חום בהיר. כמו עץ אשכרוע. כלומר עץ שיטה. משנה נגעים פרק ב.


אמו של דוד

ש: מה שמה של אמו של דוד?

ת: נצבת בת עדאל. ב"ב צא א.


יוסף הצדיק

ש: שמעתי שקריעת ים סוף היתה בזכות יוסף. יש לזה מקור?

ת: הים ראה וינס, בזכות וינס החוצה. מדרש רבה על פסוק זה (בראשית לט טו). גבורה עצומה של יוסף הצדיק על היצר הרע.


שרה אמנו ויופיה

ש: כיצד לא ידע אברהם אבינו ששרה יפה, בראשית יב יא, הרי אסור לקדש אשה עד שיראנה אם היא נאה?

ת: אברהם אבינו היה קדוש לעילא לעילא וזה לא עניין אותו כלל. עי' מורה נבוכים. פהמ"ש לרמב"ם סנהדרין ז ד. הגהות ריעב"ץ שבת נג ב.


דינה

עם מי התחתנה דינה אחרי מעשה שכם?

ת: יש אומרים שמעון, יש אומרים איוב.


יעל

ש: יעל אשת חבר הקיני היתה יהודיה?

ת: ודאי. שופטת. רש"י על הפסוק בימי יעל, בימי שמגר בן ענת (שופטים ה ו - רשם מ"צ).


שמשון

ש: כיצד לספר לילד על שמשון? איזו גבורה להבליט?

ת: כפי כח הילד. לדובב אותו כדי לדעת מה הוא קולט. להבליט מסירות נפשו.


משה רבנו וגמגום

ש: האם נכון שמשה רבנו היה מגמגם?

ת: לא אלא "לא איש דברים אנכי". שמות ד י, מרוב עליוניותו. אבל אחר כך נעשה איש דברים, בכל התורה כולה (נסיכי אדם 85).


פרי עץ הדעת

ש: מה המקור לכך שפרי עץ הדעת היה תפוח?

ת: אומנות נוצרית.

[עי' ברכות מ א. בראשית רבה עז ז, הוא היה תאנה, חיטה, ענבים או אתרוג. והגרי"ד סולוביצ'יק אמר שאתרוג בלשון התנ"ך נקרא תפוח, והנוצרים בלבלו תפוח של תנ"ך בתפוח של היום. דזמן התנ"ך הרי לא היו בכלל [מה שנקרא אצלנו] תפוחים בארץ ישראל, ובשיר השירים נזכר שריח אפך כתפוחים, ובודאי כוונת הפסוק לאיזה פרי הדר [ציטרוס], שהריח הולך למרחוק. ועיין תוס' סוף תענית [כט ב ד"ה של תפוחים] שהביאו בשם י"מ דכוונת תפוחים דקרא היינו אתרוגים. נפש הרב עמ' רט-רי - רשם מ"צ].


יעקב ודינה

ש: למה נענש יעקב אבינו מפני שלא רצה לתת את דינה לעשו לנישואים, הרי היה רשע?

ת: הסבא מסלובודקה הסביר שהוא נענש מפני שלא כאב מספיק לו מצבו של אחיו.


עשיו

ש: אם לפני שנולד, כבר היתה לעשיו נטיה לרע, אז אין לו בחירה חופשית?

ת: היה לו יצר הרע גדול, אך כנגד זה יצר טוב גדול, ויש בחירה חופשית.


זמנים מקודשים

ש: איך המלאכים הגיעו לאברהם אבינו ולוט בפסח, הרי לא הייתה עדיין יציאת מצרים?

ת: הזמנים לא התקדשו עקב המאורעות, אלא המאורעות אירעו אז עקב קדושת הזמנים. עיין דרך ד' למהר"ל.


שאול המלך

ש: כאשר אני מדבר על שאול המלך, האם אני חייב לומר שאול המלך או מותר לומר רק שאול, וכן מלכים אחרים?

ת: לא מצאנו שיש דין להוסיף המלך.


פסלים מדמויות התנ"ך

ש: האם מותר להסתכל על פסלים שעשו על דמויות התנ"ך?

ת: לא שייך. אינינו יודעים איך נראו. יתר על כן, הן דמויות רוחניות שיש לנו כלפיהן חרדת קודש, מה שנפגע על ידי פסלים.


אליהו הנביא

ש: האם אליהו הנביא היה ילוד אשה?

ת: כן. גם משה רבנו. גם המשיח יהיה.


ש: האם אליהו הנביא היה נשוי?

ת: לא ידוע. ספר המספיק לעובדי ד' לרבנו אברהם בן הרמב"ם.


ש: איך אליהו הנביא נמצא בכל הבריתות ובכל הבתים בליל פסח באותו זמן וכן מלאך המות אצל כל המתים?

ת: יש למלאכים יכולת מעל הגבול שנמשכת מיכולת האין סופית של רבונו של עולם.


ש: האם בימינו אליהו הנביא מגיע לפעמים לאנשים בצורת אדם רגיל?

ת: לא. רק קדושים עליונים יחידים זוכים לגילוי אליהו.

[עיין ס' חיי עולם פרק ל, שהג"ר חיים קניבסקי רשם הרבה מקומות בגמרא בבלי וירושלמי, מדרשים וספרי קודש שבישרו על גילוי אליהו הנביא וכתב בסוף ועוד כמה גדולי ישראל ז"ל שזכו לגילוי אליהו כמבואר בהרבה ספרים הק' – רשם מ"צ.]