שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד תנ"ך - שאלות בפירוש (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


אבות קיימו תורה

ש: כיצד דברי חז"ל שהאבות קיימו מצוות מתיישבים עם סתירות שונות לכך?

ת: הם קיימו אותן בצורה של מידות. תורה אור לבעל התניא. ובאופן יוצא דופן, גם חרגו כהוראת שעה. נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין.


יסורי הנביאים

ש: למה רבונו של עולם ששלח נביאים לא שמר עליהם מכל כך הרבה תלאות כגון ירמיהו?

ת: איפה כתוב בתורה שאדם שעושה שליחות אלהית לא צריך למסור את הנפש?


אהרן הכהן

ש: איפה רואים בתורה שאהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום וכו'?

ת: ושמח בלבו. ועיין רש"י שם (שמות ד יד).


כל האומר דוד חטא

ש: כיצד חז"ל אומרים ש"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה" - כאשר כתוב בתנ"ך שהוא חטא?

ת: גם חז"ל למדו תנ"ך. אלא אין זה החטא שנראה בקריאה שטחית.


ש: למה אמרו חז"ל "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה" ולא אמרו בקיצור: טועה?

ת: הוא לא רק טועה בפרט זה, אלא כל הבנתו של התורה מכף רגל עד ראש הינה מוטעת (עיין נסיכי אדם 256-241).


פגיעה בכבוד שאול המלך

ש: שימשתי בתור רב באמריקה רבות שנים. לימדתי על שאול המלך הרבה פעמים, ומלבד דברי שבח, תיארתי אותו עם בעיות פסיכולוגיות, ככעסן ועוד ביטויי קלון. כעת אני באמצע ספרו של הרב "תורת אמת" והבנתי שפגעתי בכבודו של שאול המלך, ושאני צריך ללכת לקברו עם מניין לבקש מחילה.

ת: יישר כח! אגב, לא ידוע מקומו של קברו (שמואל ב כא יד).


שלמה המלך בגובה שמים

ש: אני לא רואה גדלותו של שלמה המלך שהתחתן עם אלף נשים כולל גויות, דברים שאפילו אני לא עושה?

ת: כי אתה עיוור וחושב ששלמה המלך הוא בדרגתך. וכבר רצו בגלל זה לשלול ממנו עולם הבא, יצאה בת קול: "אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו". ושוב רצו, ובאה אש מן השמים וליחכה בספסליהם. ואמרה בת קול: "המעמך ישלמנה" (תנחומא מצורע א). פירוש: "אתם סבורים שהוא עמכם ואנוש כערככם, ואינו אלא עמדי ועל כסאי, ועל כן לא יירא רע כלל" (תקנת השבים ז לרבי צדוק הכהן).


שלמה המלך

ש: שלמה המלך באמת הבין מה חיות אומרות?

ת: כן.


נפילות בתנ"ך

ש: מדוע התנ"ך מלא סיפורים על נפילות של גדולי עולם? איך יתכן?!

ת: גם אצל גדול עולם עלול להיות איזה חסרון, שמונה פרקים פרק ז. ובכל זאת, הוא גדול עולם, וגם זה חסרון שנובע ממעלה, משל לאדם שמרוב דאגה לבריאות, עושה דבר לא נכון. מאמרי הראיה. אך זה נושא מורכב, עיין סיפרי הדל "נסיכי אדם".


יואב

ש: מי היה אביו של יואב בן צרויה, שהרי צרויה זו אמו?

ת: לא ידוע.


נישואי דינה

ש: איך יש דעה ששמעון התחתן עם דינה שהיתה אחות מאב ואם כן אסורה לבני נח?

ת: אמנם כך פסק הרמב"ם אך יש תנאים בסנהדרין נח שבן נח מותר.


משה רבנו

ש: כיצד קראו למשה רבנו לפני שבת פרעה משתה אותו מן המים?

ת: היו לו שבע שמות: אביו קראו לו חבר, אמו יקותיאל, אחותו ירד, אחיו אבי זניח, מניקתו אבי סוכי, עם ישראל שמעיה. ילקו"ש שמות קסז. אבל זה שכרם של גומלי חסדים שנקרא על פי השם שנתנה לו בתיה בת פרעה. שמו"ר א כו.


ש: איך הספיק משה רבנו ללמוד תורה, אם עבר לבית פרעה כתינוק?

ת: עבר בגיל שתים עשרה. שמות רבה ה ב.


יהושע בן נון

ש: למה יהושע בן נון הוא בחיריק ולא בצירי כמו בן בכל התורה?

ת: כלל דקדוקי, בגלל שהיא הברה נסמכת לא מוטעמת, כגון בן – בנך, לב – ליבי, בן-יקה, בן-לילה, בן-הכות, בנימין. אך לא תמיד (רמב"ן על במדבר לג יא. וע' תורת משה שם).


ש: למה לא רשום יחוסו של יהושע בן נון כמו יחוסם של מלכים?

ת: כי לא זכה למעמדו בגלל יחוסו, אלא מפני שהיה תלמיד מסור למשה רבנו.


ש: למה דווקא יהושע בן נון זכה להיות ממשיכו של משה רבנו?

ת: נוצר תאנה יאכל פריה. מפני שמסר נפשו על לימוד התורה אצלו יומם ולילה במשך ארבעים שנה.


שחמט

ש: האם זה נכון ששלמה המלך המציא את משחק השחמט?

ת: סתם סיפור. עיין אוצר ישראל לרב אייזנשטיין, בערך שחמט.