שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד תנ"ך - המאבק בתכנית החדשה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


התוכנית הקודמת או התוכנית החדשה

ש: למה התוכנית הקודמת בתנ"ך מחוייבת ולא החדשה?

ת: מוחזקת במסורת כל הדורות.


תוכנית התנ"ך החדשה

ש: התוכנית החדשה לתנ"ך גרמה קרע בציונות הדתית. מה אפשר לעשות?

ת: אפשר לתקן. התשובה בתוך השאלה עצמה: לחזור למצב הקודם. בכך נרוויח שתיים: א. חזרה לדרך הקודש המסורתית. ב. תיקון הקרע.


חסרון אמונה

ש: מה החסרון בתוכנית המוצעת ללימוד תנ"ך של משרד החינוך?

ת: חסרון אמונה במסורת ישראל.


לימוד תנ"ך ופלגנות

ש: האם לא כדאי לוותר על המחלוקת על התנ"ך כדי למנוע פלגנות, כפי דרכו של מרן הרב קוק?

ת: טיעון דמגוגי ידוע של סתימת הפה וכל ביקורת בשם מניעת פלגנות. וכבר כתב מרן הרב קוק: "והטענה גדול השלום אינה נאותה כאן כלל, כי להשיב על דעות רעות אין נחוץ כלל מחלוקת, גם אין תועלת במחלוקת, כי אם להשיב בדברים של טעם, ובזה אין הירוס כלל אל השלום" (גנזי הראיה ג 27). זה לא עניין של פילוג אלא בעיה של אמונה או כפירה. מלבד זאת, יש כבר פילוג. תיקון המצב יביא אחדות.


אתרי תנ"ך

ש: למה להתלונן שבאתרי העשרה של משרד החינוך היו פירושים נוצרים ותמונות נוצריות של האל, הרי הורדו אחרי שהתלוננו?

ת: למה להתלונן שבחנות מכרו בשר לא כשר, הרי הוא הורד מן המדפים אחרי שהתלוננו? אלא אין אמון במוכר, וכדי שיזכה בו מחדש, יש תנאים הלכתיים מיוחדים המכונים "תשובה של פרק זה בורר".


קצת כפירה כדי לחזק החינוך הדתי

ש: נאמר לי, אין לי מסמך, שמקבלים הרבה כסף מהאיחוד הארופאי בשביל התוכנית החדשה, אם נכון הדבר, האם כדאי לקבל תוכנית עם קצת כפירה כדי לחזק את החינוך הדתי לילדינו?

ת: אם זה נכון, שיש קצת כפירה ומקבלים הרבה כסף – חלילה! בשביל כסף לא נכנסים לנעלי אנטיוכוס וכדי למכור נפשנו לשטן.


מחלוקת על התנ"ך

ש: למה להגיב בצורה חריפה על הדרך החדשה של משרד החינוך על לימוד תנ"ך? למה לא לשבת ולדון יחד?

ת: בודאי שזו הדרך הנכונה, ולא לקבוע עובדות ואחר כך להציע לדון כדי להשיג שקט. אלא אתה צודק, קודם יש לדון ועל פי זה לקבוע עובדות.


תנ"ך ועלבון

ש: תלמידי חכמים נעלבו על כך שחולקים על שיטתם בלימוד תנ"ך?

ת: הרבה פעמים יש חילוקי דעות, ואין זו סיבה להיעלב. אבל האם מותר להעליב את אברהם אבינו בפירושים שונים?


לימוד תנ"ך ושלום

ש: האם לא חבל להרוס את השלום בגלל חילוקי דעות על לימוד תנ"ך?

ת: להביע דעות ישרות, אין בזה שום הרס של השלום, כדברי הרמב"ם: "ואפשר לאדם להשיב ולבקר ולחלוק בדרך ארץ וידידות". (אגרות הוצאת הרב שילת א שט). כלומר, חילוקי דעות אינם חילוקי לבבות.


תנ"ך וקנאות

ש: האם הגישה בלימוד תנ"ך שפוסלת גישה אחרת אינה קנאות? למה לא סובלנות?

ת: אכן לפעמים יש קנאות. מרן הרב קוק מסביר שכלליות מביאה וודאות שמביאה בעצמה יחוד, כלומר עמידה על שיטה אחת בלבד (עיין אורות עמ' קל).


שיטות בלימוד תנ"ך

ש: למה להביע ביקורת על ישיבות אחרות שלומדים בהן תנ"ך בצורה אחרת? כל אחת רשאית ללמוד כרצונה?

ת: אכן. כל הישיבות הן קדושות וחשובות. והשאלה היא מה השיטה שעל פיה ילמדו כל ילדי ישראל – חדשה או מסורתית.


לימוד תנ"ך וחילול השם

ש: האם המחלוקת בדבר לימוד תנ"ך אינה גורמת חילול השם?

ת: אדרבה חילוקי דעות מתוך כבוד הדדי הם העמקה של תורה ובירורה של תורה, כלומר קידוש השם, והמשנה והגמרא מלאות מחלוקות ואף פעם לא טענו שזה חילול השם.


מחלוקת התנ"ך

ש: האם המחלוקת על התנ"ך איננה נובעת ממחלוקת יותר עמוקה? מהי?

ת: נכון. אך זה נושא עמוק מידי לסמ"ס. עיין בספרים שנכתבו בנדון.


מלחמה על התנ"ך

ש: למה להילחם על התנ"ך, והרי זה קרב אבוד?! זהו עניין של כח, והכח בידי משרד החינוך.

ת: הכח בידי האומה. זאת ועוד בשביל דבר כזה של פיקוח נשמה, שווה גם להילחם שנים.


ממ"ד או ש"ס

ש: לאור התוכניות החדשות של לימוד תנ"ך, אנו מתלבטים אם להשאיר את הבן שלנו בממ"ד או לשלוח אותו לבית-ספר של ש"ס. מה דעת הרב?

ת: אין כאן שאלה. ודאי ש"ס. יראת שמים לפני הכל. אבל יש לקוות שהגזרה הרעה לא תצא לפועל.


מלחמת עולם

ש: האם תוכנית התנ"ך שוה מלחמת עולם?

ת: מלחמת עולמים.


חינוך ממ"ד או עצמאי

ש: אני מנהלת אולפנא, האם לאור תכניות התנ"ך החדשות בהן יש בעיה של אמונה, יש לעבור לחינוך עצמאי? והרי גם בחינוך חרדי יש בעיה.

ת: זה נושא מורכב לסמ"ס. אפשר להתקשר. על כל פנים בחינוך העצמאי לא כופים עלייך ללמד דברים חרדים. אין כפיה לחרדיות לא בתכנית בלימודים ולא בבגרות. אבל מפסידים כסף לעומת הממ"ד. אך לא נמכור נשמותינו בשביל כסף. מכל מקום נקווה שהגזרה הרעה תתבטל ויתאפשר להישאר בממ"ד שלנו.


לימוד תנ"ך

ש: ראיתי את התוכנית החדשה לתנ"ך. אני מנהל בית-ספר. כיצד אוכל לעזור כדי להציל מהסכנות שאני רואה בה?

ת: התבטא בכל דרך אפשרית כדי להסביר מה הבעיה.