שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד תנ"ך בגובה העיניים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


הגדרת תנ"ך בגובה עיניים

ש: מה ההגדרה של תנ"ך בגובה עיניים?

ת: א. הנמכת דמותם של גדולי האומה וראייתם כאנשים בעלי חולשות אנושיות כמונו. ב. עצמאות פרשנית כשיטה וביקורתיות כלפי הפרשנות של חז"ל.


לימוד תנ"ך לילדים

ש: איפה מצאנו שאסור ליצר פירושים חדשים לתנ"ך וללמד כך את הילדים?

ת: מותר לייצר פירושים חדשים לתנ"ך בתנאים מסויימים, אבל חינוך ילדים הוא אחריות כלל-ישראלית, ויש ללמדם לא על פי הגות לבו של כל אחד, אלא על פי דברי חז"ל, הראשונים וגדולינו בכל הדורות.


ביקורת המקרא

ש: האם מותר להזכיר שאלות ביקורת המקרא כדי להביא את התשובות שלנו?

ת: רבנו הרב צבי יהודה צעק על מי ששאל זאת. אלא גם זו תחבולה כדי להביאה. אין מזכירים כלל את ביקורת המקרא (עיין רמב"ם עבודה זרה ב ב).


מסר מוסרי

ש: למה לא לתאר שמעשי אבותינו אינם מוסריים כדי להעביר לנו מסר מוסרי?

ת: תחבולה מחוכמת להשמיץ אבותינו.


קדושת אבותינו

ש: האם אבותינו בתנ"ך היו אנשים קדושים?

ת: איזו שאלה! קדושים בקדושה מעבר להבנתנו.


אבותינו

ש: מנין לנו מעיון בתנ"ך עצמו שאבות האומה היו ענקי רוח ולא סתם אנשים?

ת: אם היו סתם אנשים, לא היה ד' מתגלה אליהם ועושה דרכם מופתים.


גובה עיניים במשל פשוט

ש: מה זה תנ"ך בגובה עיניים, דרך משל פשוט?

ת: נמלה מסתכלת על פיל, רואה ציפורניו וחושבת שזה הפיל.


העיקר – מצוות

ש: מה הבעיה אם אבותינו היו נמוכים. העיקר לקיים מצוות?

ת: זה גם עוקר את המחוייבות למצוות.


אנו יותר מוסריים מהאבות

ש: מה הבעיה לומר שאנו יותר מוסריים מהאבות?

ת: אני מלמד עליך זכות שאינך מכיר אותם.


לימוד מגויים

ש: למה לא ללמוד פירושים על התנ"ך מגויים או מכופרים אם אנו מסננים?

ת: כי זה מחלחל ומטמא, לכן אסרו ללמוד מאמגושי (שבת עה רש"י ורבנו חננאל).


פשט

ש: למה ללמוד דברי חז"ל ולא הפשט?

ת: חז"ל גם ידעו פשט, עומק הפשט, והוכיחו את מה שאמרו מתוך הפסוקים.


תנ"ך קאסוטו

ש: האם לזרוק לפח תנ"ך עם פירוש קסוטו?

תשובה:

א. ראשית, זה לא קסוטו אלא הרב קסוטו שהיה תלמיד חכם ואיש צדיק.

ב. לא הוא כתב אלא פרופ' הרטום גיסו.

ג. זה פירוש פשוט וכשר.


ש: הרב כתב שאפשר להשתמש בפירוש של קסוטו על התנ"ך אך לא כן כתב בספרו "חיי עולם" 111.

ת: שם מדובר על הספרים של הרב קסוטו על החומש שנושקים לביקורת המקרא, מה שאין כן הפירוש על התנ"ך שהוא רק מנהל הסדרה אך הפירוש נכתב על ידי פרופ' הרטום, והוא פירוש פשוט (ועיין בנושא בעטורי כהנים גליון 183, עמ' 22. גליון 224, עמ' 17).


לימוד על פי הרגשתנו

ש: שמעתי הגדרה שיש ללמוד תנ"ך לא על פי מה שחז"ל אומרים לנו אלא על פי מה שיש לנו לומר. זה לגיטימי?

ת: קצת שכל וקצת ענווה כלפי חז"ל. התורה היא אלהית וענייננו הוא להתרומם אליה.


מרן הרב קוק ולימוד תנ"ך

ש: הרב קוק שלח את תלמידו ד"ר זיידל ללמוד באוניברסיטה תנ"ך כדי ללמוד להתמודד עם דברי הכפירה – הרי שהתווה את הדרך?

ת: אדרבה, זו הוכחה נגדית. א. הרב זיידל הוא מקרה יוצא דופן. ב. הוא כבר היה תלמיד חכם גדול ולא תלמיד בית ספר. ג. מרן הרב סבר שיש להתרחק ולהתעלם לגמרי מן השקר המסואב הזה, לא להיכנס בפרטי הסתירות שהוא מעלה, אלא להתחזק באמונת קדושת התורה ואלוהיותה. ד. מרן הרב קוק וכן רבנו הרב צבי יהודה לא לימדו תנ"ך עם ביקורת המקרא, שפות שמיות ומחקרים חדשים אלא בתמימות ובעמקות (אגרת תעח. אגרת שצב. מאמרי הראיה 177. 470. אורות האמונה 47. אדר היקר מב-מג).


משרד החינוך

ש: למה לבקר את החינוך הדתי על תוכנית חדשה בתנ"ך, הרי הוא עושה דברים נפלאים?

ת: בלי ספק. על מה שמגיע לו יישר כח, יש לשבחו. אבל אין זה מתיר טעויות. לא עושים עסקות חבילה עם התורה.


אלו ואלו דברי אלהים חיים

ש: האם על המחלוקת העכשווית בדבר לימוד תנ"ך, אפשר לומר אלו ואלו דברי אלהים חיים?

ת: לא תמיד. לפעמים יש טעות, גם תלמיד חכם גדול עלול לטעות, ויש אפילו קרבן מיוחד עבור סנהדרין שטעה.


ש: אבל גם לחולקים יש יראת שמים?

ת: ודאי. וגם לסנהדרין שטעה יש פי מליון יראת שמים.


תנ"ך ויצירתיות

ש: האם יש לשלול פרשנות חדשה ולמנוע יצירתיות?

ת: יש מקום ליצירתיות, כאשר החדש נעוץ בישן. "והיה אם שמוע תשמעו" – "אם תשמע בישן, תשמע בחדש". גם לא להיות להוט לחידושים, הישן טוב מאוד (דברים יא יג. רש"י שם ע"פ סוטה מו).


תלמידי חכמים

ש: איך להתייחס לאנשים מכונים רבנים שמלמדים תנ"ך בגובה עיניים?

ת: הם לא מכונים רב אלא תלמידי חכמים. ואגב יתכן גם תלמיד חכם בלי זקן. ולא בגלל שאנו חושבים שהם טועים בלימוד תנ"ך, מותר לבזותם חלילה. גם זו טעות (מאמרי הראיה 56). אלא גם רבנים לפעמים אומרים דברים לא נכונים. יש לבדוק כל דבר עניינית ולהכריע על פי רוב חכמה ורוב מנין.


ש: איך קרה שאנשים טובים מלמדים תנ"ך בצורה כה מעוותת?

ת: הם לקחו חול מהאקדמיה והכניסו אותו לתוך הקודש.


תנ"ך בגובה עיניים על ידי ראשונים

ש: יש כמה מקומות בהם יש אצל הרמב"ן ורבי אברהם אבן עזרא פירושים בגובה עיניים. אז מה הבעיה?

ת: גם אם זה נכון, התשובה נמצאת בשאלה עצמה: רק כמה מקומות, לעומת אלפים ועשרות אלפים שלא.


ראשונים כמלאכים

ש: מה המקום לשלילת תנ"ך בגובה עיניים?

ת: "אם ראשונים בני מלאכים, אנו בני אדם. אם ראשונים בני אדם אנו כחמורים" (שבת נג א). "ליבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלוא נקב מחט סידקית" (עירובין נג ב).


ש: ראשונים כמלאכים זה הבדל בדרגה או במהות?

ת: במהות, כמו שמלאך זו מהות אחרת מאדם, ואדם זו מהות אחרת מחמור (שבת נג א. עירובין נג ב).


חווית התנ"ך

ש: שמעתי שיעור תנ"ך בעזרת ארכיאולוגיה והיתה חוויה נפלאה. יש בזה חסרון?

ת: אנו לא נגד ארכיאולוגיה ולא נגד חוויות. אך אין מטרת התנ"ך חוויה אלא יראת שמים, אמונה וקיום מצווות.


תנ"ך רב תחומי

ש: האם ללמוד תנ"ך בשילוב היסטוריה, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה וחקר שפות שמות? הרי אלו מקצועות טובים?

ת: מקצועות טובים מאוד, אבל הם חול, ואין לערבב קודש וחול. אנו בעד חול, אבל המבדיל בין קודש לחול.


המצאות

ש: האם יש מקום לאמירה שפירושי התורה שבעל פה על התנ"ך הם המצאה?

ת: כך אמרו הרפורמים.


פירושים חדשים לתנ"ך

ש: האם מותר לכתוב פירושים חדשים לתנ"ך לא כמו חז"ל?

ת: כן, יש שבעים פנים לתורה, וחז"ל לא רשמו את כל שבעים הפנים. לכן, לא כמו חז"ל מותר, אבל נגד חז"ל אסור. כי התורה שבכתב נתנה על פי תורה שבעל פה, וחז"ל מסרו: "אם ראשונים בני מלאכים, אנו אנשים. אם ראשונים אנשים אנו כחמורים" (שבת קיב ב).


תנ"ך בגובה עיניים

ש: מנין לנו שיש לפרש את מעשיהם התמוהים של אבותינו בגובה עליון ולא בגובה אנושי רגיל?

ת: לא דנים את האדם על פי המעשה אלא את המעשה על פי האדם. עיין רמב"ם פירוש המשנה "הוי דן כל אדם לכף זכות" (אבות א ו). למשל מה שנאמר למשה רבנו ואהרן הכהן: לא האמנתם בי, ברור שאין הכוונה לאתאיזם.


לימוד תנ"ך בחוסר אמונה

ש: האם להוציא ילד במקום בו מכחישים רוח הקודש של גדולנו?

ת: עיין שו"ת דברי חיים מצאנז ב קה: "לכן המלמד המכחיש רוח הקודש של אור החיים הוא אפיקורוס שאינו מאמין בגדולי הדור שהעידו עליו שהיה ראוי לרוח הקודש, והמלמד הזה כפר בעיקר רוח הקודש ולעג על דברי הש"ס בבא בתרא יב ויפה עשיתם שלא עזבתם את בניכם בידו ויישר כחכם בזה".


חטאי אישי התנ"ך

ש: גם חז"ל ורבותינו הראשונים התבטאו בצורה ברורה שגדולי האומה חטאו?

ת: נכון. אבל א. זה נדיר. ב. תלוי באיזה סגנון אומרים זאת, אם יש תיאורים נמוכים וכל מיני ניתוחים פסיכולוגיים מעליבים, הפוגעים בחרדת הקודש כלפיהם ובאמונה שהם ענקי עולם, וביראת שמים בכלל.