שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לימוד תנ"ך באמונה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


תנ"ך לילדים

ש: למה זה כל כך חשוב לתאר לילדים את גדלותם של הדמויות בתנ"ך?

ת: כי זה מושך אותם כלפי מעלה, מכניס בהם טהרה וקדושה.


פשט ודרש

ש: מה ההבדל בין הפשט והדרש? מה המקור של הדרש?

ת: הפשט הוא מובן הפסוק על פי הלשון וההקשר. הדרש היא רעיון אמיתי, אך אינו מתיישב עם הלשון או ההקשר. ומקורו ממקום אחר כמו שכתב רבי חיים ויטל בליקוטי הש"ס על "ואל תהי מפליג לכל דבר", אבות ד ג: "כשהאדם מחדש דבר תורה, או אומר פשט במה שלמד וניכרים דברי אמת שזהו פשט אמיתי ונכון, אלא שאינו משתווה עם לשון המקרא או מקומו, אל תהי מפליג לדבר זה, מכיון שניכר כי אלו דברים נכונים ואמיתיים, אם הם לא מתיישבים במקרא כאן, יהיו מתיישבים במקום אחר".


לימוד תנ"ך

ש: האם אפשר ללמוד נ"ך בלי חז"ל?

ת: תורה שבכתב רק על פי תורה שבעל פה. הנביאים באו להזכיר תורת. זכרו תורת משה עבדי. לכן יש לומר תנ"ך ולא נ"ך.


ש: כדאי ללמוד כל יום נ"ך?

ת: ודאי. כל יום שני פרקים עם רש"י ומצודות מדי שנה בשנה.


קבלת השיטה המסורתית

ש: יש טוענים שלימוד תנ"ך בשיטה המסורתית לא נקלט על ידי ילדינו עם בעיותיהם הידועות?

ת: לא נכון. אפילו בבתי-ספר חילוניים רבים מלמדים על פי הפרשנים המסורתיים.


תנ"ך לאומי-דתי

ש: האם הציונות-הדתית לא צריכה ללמוד תנ"ך בשונה מהחרדים?

ת: לא ראינו אצל מרן הרב קוק ואצל רבנו הרב צבי יהודה הגדרה של לימוד תנ"ך ציונית-דתית. בכלל, תחיית האומה בארצה, אינה חלופית לחרדיות, אלא החרדיות נשארת במקומה, ורק מחזירים חלקים של תורה שנשכחו במהלך הגלות.


כנס על תנ"ך

ש: אולי הכי טוב לארגן כנס על לימוד תנ"ך בו כולם יקחו חלק ויבררו עד תום?

ת: בודאי רעיון מעולה – אבל קודם יש להחזיר המצב לקדמותו. בתלמוד הירושלמי יש תמיהה: עושים ואחר כך נמלכים?!


תנ"ך בגובה עליון

ש: איך להבין מעשי גדולי התנ"ך שנראים לא חיוביים?

ת: א. גם אדם גדול נכשל לפעמים. עיין שמונה פרקים פרק ז לגבי הנביאים. ב. אולי לא הבינו היטב. ג. אלה חסרונות של מעלה. כגון אדם שמרוב דאגה לבריאות עושה פעילות לא נכונות.


ראשונים כמלאכים

ש: האם הנביאים היו באמת כמלאכים או זו מליצה בעלמא?

ת: בודאי באמת. הוכחה לכך היא שהרי מנוח ואשתו,חשבו בהתחלה שהמלאך שהתגלה להם הוא נביא. אפשרות זאת עלתה בדעתם.


לימוד תנ"ך ולשון הרע

ש: אם בלימוד תנ"ך מדברים לשון הרע על אבותינו, שמא עדיף לא ללמוד תנ"ך כלל?

ת: לא שמא אלא ודאי. ללמוד תנ"ך זו מצוה גדולה, ולשן הרע עבירה גדולה, ואין עושים מצוה על ידי עבירה. ורמז לדבר יש מה שאמר הגר"א לאשתו הרבנית שאם מדברים לשון הרע בבית הכנסת, שלא תלך לשם כלל וטוב יותר שלא תתפלל כלל (אגרת הגר"א).


לימוד תנ"ך

ש: איך ללמוד תנ"ך?

ת: אמר הגר"א: "תנ"ך – ללמוד עם פירוש רש"י ומצודת דוד ומצודת ציון, ורד"ק – אך כל זה אינו מעכב. ושלא לדרוש אחרי פירושים שונים שזה בכלל מאמר חז"ל: מנעו בניכם מן ההגיון (ברכות כח), ושלא יהיה חס ושלום יצא הפסד בשכרו" (כתר ראש, אורחות חיים נח).


רצח קין

ש: למה לא כתוב בתורה מה היתה תגובת אדם וחוה לרצח קין?

ת: אין צורך לכתוב דברים המובנים מאליהם, שהם נשברו מזה.


לימוד תורה מתוך חז"ל

ש: האם ללמד ילדים את פשט הפסוקים או על פי חז"ל

ת: ד' נתן את התורה עם פירוש, והפירוש הוא התורה שבל פה. רמב"ם פתיחת משנה תורה.

[וכן הגרי"ד סולוביצ'יק. "שאלו מאת רבנו, עד כמה צריכים להכניס ממסורת התושבע"פ בשעה שמלמדים חומש לילדים צעירים, והשיבם, שאם מלמדים חומש בלי חז"ל, תשאר התורה כמו ה'בייבעל של הנוצרים', ותמיד צריכים ללמד חומש בצרוף עם מסורת התושבע"פ. והוסיף עוד ואמר שעל דבר זה היה רבינער הירש מומחה גדול, לצרף התושבע"פ יחד עם לימוד החומש". דברי הרב עמ' רב – רשם מ"צ.]


תפלה על תנ"ך בגובה שמים

ש: אני מפחד להיכשל שלא אקפיד על תנ"ך בגובה שמים. יש תפילה על זה?

ת: אני מאמין באמונה שלמה שהראשונים כמלאכים ואנו כבני אדם. אני מאמין שרבותינו הקדושים הם מלאכים, שהראשונים מלאכים, שהאמוראים מלאכים, שהתנאים מלאכים, שאברהם יצחק ויעקב מלאכים, שמשה רבנו התקדש כמלאכים (רמב"ם הלכות יסודי התורה ז ו). יהי רצון מלפניך, אלהי ואלהי אבותי, שלא אכשל בכבודם, שאזכה להיות עפר תחת רגליהם , לשמוע דבריהם ולירא מפניהם, כדי לעבוד אותך באמת ובתמים.


טעות בלימוד תנ"ך

ש: אני מורה לתנ"ך. לאחר שנים של הוראה גיליתי שגיאות חמורות שלי בגלל הכוונה לקויה. מה לעשות? האם לחפש את כל התלמידים שאותם הטעתי כדי לתקן?

ת: לשלוח להם מכתב עם התנצלות בענווה. חמור מאוד לטעות.


טושים בתנ"ך

ש: האם מותר לכתוב ולהדגיש בטושים זוהרים על תנ"ך, מה שעוזר לי בלימוד?

ת: מותר.


חלוקת התנ"ך

ש: מדוע התנ"ך מחולק על פי חלוקה נוצרית?

ת: אכן זה מצער אבל הם היו המדפיסים הראשונים, ועכשיו כך מצוטט בכל הספרים ואי אפשר לשנות.


עריכת התורה

ש: איך כתוב "ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ מושבת", שמות טו לה, הרי זה היה לפני חטא העגל?

ת: בסוף התורה עברה עריכה מפי ד' במעט או בהרבה. גיטין ס א. מגילה מגילה ניתנה או חתומה ניתנה. תוס' ושיטת מקובצת.


גובה עיניים על הגויים שבתנ"ך

ש: האם גם על הגויים שבתנ"ך אין לדבר בגובה העיניים?

ת: כך נראה מהג"ר משה פיינשטיין (אגרות משה חלק ח הקדמה עמ' 15), אבל זה חידוש גדול.

[הגר"מ פיינשטיין מביא שם סיפור שהיה בעיר שלו ברוסיה, על איש שחלה במחלה נוראה. הלשון שלו התייבשה, הוא לא יכול היה לדבר ובסופו של דבר מת ממחלתו. יום לפני מותו הוא סיפר, שהמחלה החלה כשהוא נתן שיעור על בנות לוט, ואמר שהן היו מושחתות. מאז הוא חלה בלשונו. באו לו בחלום שתי זקנות רעולות פנים ואמרו לו: "אנחנו בנות לוט, מי אתה שתדבר עלינו? כיצד אתה מעז לומר עלינו שאנו מושחתות?". הוא אמר זאת כי הן קראו לבן מו-אב, שהבן הוא מהאב. "אמרנו את האמת. הן יכולנו להגיד שהתעברנו מרוח הקודש ולייסד דת חדשה… כיצד אתה מעיז לדבר עלינו לשון הרע?!". ומאז, כמו המרגלים שחלו בלשונם, חלה גם הוא. הג"ר פיינשטיין אמר שזה נראה נכון – רשם מ"צ.]