שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

להעיר ברכות ובנחת

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

להעיר ברכות ובנחת

[מ"ראש יהודי"]


"שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה: עישרתם? ערבתם? הדליקו את הנר!" (משנה, שבת לד א). עישרתם את המזון? אם לא יעשרו, אי-אפשר לאכול סעודות בשבת. "ערבתם?", אם לא, אי-אפשר יהיה לטלטל בשבת. הדליקו את הנר!", כבר מאוחר, צריך להדליק נרות. אומרת הגמרא: אלה הערות לעניין, ואף-על-פי שצריך לאמרן, יש לאמרן ברָכּוּת ובנחת. אדם מבוגר אינו יכול לעבוד בסביבת אנשים המבקרים ללא הרף, הדבר מוציא אותו משלוותו – קל וחומר ילד; הוא אינו יכול לעמוד בפני מבול של הערות. אין חיוב להגיב על כל דבר שהוא עושה. גם בפוליטיקה, לא תמיד פוליטיקאי מגיב על כל שאלה. אין זה אומר שהוא לא חשב בנידון, שאין לו דעה, אבל בהחלט אין הוא חייב להגיב על כל שאלה שהכתב יורה לעברו.


  • פורסם בשאילת שלמה 237