שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

להיות פנוי נפשית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

להיות פנוי נפשית

[מ"ראשי יהודי"]

כדי להקשיב, צריך להיות פנוי נפשית. לפעמים האֵם אינה פנויה נפשית. כל-כך הרבה עבודה, כל-כך הרבה ילדים: "אני לא יכולה נפשית". במצב כזה, יש לומר לו: "איני יכולה להקשיב עכשיו, פשוט אין לי אפשרות, סליחה. אקשיב אחר-כך". או שאת מקשיבה כמה דקות ואומרת: "השאר אחר-כך". אבל ה"אחר-כך" צריך באמת לבוא! אדם מתקשר לרב שמשיב: "עכשיו איני יכול, אני עסוק". לאחר שעה הוא מתקשר לרב: "בבקשה, עכשיו יש לי זמן". לכן היסוד הוא בהקשבה – הקשבה נטו, התעניינות. מילים כמו: "יופי, יופי" – הן מילים בעלמא, ואינן מביעות התעניינות.


  • פורסם בשאילת שלמה 287