שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

להאמין בילדים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אמר לי אב אחד: "הילד שלי כזה וכזה וכזה", והוא מנה לפני רשימה ארוכה של טענות.

אמרתי לו: "נכון שהוא בן עשר?".

התפלא: "איך אתה יודע?".

אמרתי לו: "בגיל זה מתנהגים כך".

אמר לי האב: "אין זה מנחם אותי!".

אמרתי לו: "לא באתי לנחם אותך, רק למסור לך מידע".

האב: "תודה על המידע, אבל איך אפשר לתקן את זה?".

אני: "אתה מאמין בתשובה?".

האב: "בוודאי!".

אני: "ובכן, אם אתה יכול לעשות תשובה, בוודאי גם בנך יכול לעשות תשובה".

האב: "אתה אומר לי כל זאת כי זה באמת כך, או מפני שזה כתוב בספרים?".

אני: "מה שכתוב בספרים זו אמת!".

האב: "ובכן, טוב, למעשה מה עלי לעשות כדי ליישרו? הרי אצלו הכל מסובך".

אני: "עליך לדאוג שיהיה לו אמון בעצמו!".

האב: "איך עושים זאת?".

אני: "את האמון שיש לך בו – תבטא כלפי חוץ. הוא כבר ירגיש בכך, ומתוך כך

יבנה בתוכו אמון בעצמו".

האב: "אבל אין לי אמון בו!...".

זהו; אין לאב אמון בבנו. הוא מיואש, וממילא הוא גם משדר יאוש, וכתוצאה מכך גם הילד מיואש בעצמו – מעצמו. הדבר הזה נכון לאו דווקא בגיל עשר, אלא אף בגיל צעיר יותר, כשהילד מתחיל להתפתח, ואף לנו מתפתחות ציפיות ממנו. זה נמשך בגיל בית-הספר, גיל ההתבגרות, והלאה – בין אדם לחברו ובין איש לאשתו.