שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לא תרצח גוי! (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לא תרצח – גוי!

[ראיין: הרב מרדכי ציון]

ש: כיצד להתייחס לאירוע של הבוקר: בית ערבי ניצת, שלושה מבוגרים פצועים ותינוק נפטר – כאשר נמצאו כתבות נקמה בעברית?

ת: כמובן, כולם מסכימים שלפני שמבצעים לינץ' ציבורי יש להיות בטוח שאכן יהודים עשו זאת, כי בעבר היו כמה מקרים דומים של פרובוקציה. לגופו של עניין, אין כאן שאלה! לשאול שאלה כזו גם רב קטן כמוני, זה עלבון לאינטליגנציה, עלבון למוסר הטבעי, עלבון לבינה הטבעית. כל אדם פשוט וכל ילד בגן יודע שבעשרת הדברות כתוב: לא תרצח!


ש: זה גם כולל גוי?

ת: בודאי. כך מבואר בגמרא סנהדרין (נז א). יתר על כן, יש לחז"ל בנדון קל וחומר. הרי גם לבן נח אסור להרוג גוי. בתחילה היינו בני נח וזו אחת משבעה מצוות בני נח, וכאשר נהיינו ליהודים, זה היה להחמיר ולא להקל, להוסיף ולא לגרוע.


ש: יש כמה רבנים שטוענים שמותר להרוג גוי?

ת: כמה? אלף? מאה? עשר? הם בטלים בשישים, הם בטלים באלף, הם בטלים במיליון. לדעה זו איו ערך, היא בטלה ומבוטלת כעפרא דארעא, ופחות מעפרא דארעא.


ש: אז למה הרבנים לא אומרים בגלוי שאסור לרצוח גוי?

ת: אומרים ואומרים עד שניחר גרונם. ולא רק לרצוח אסור, גם לגנוב אסור...


ש: בגלל חילול השם...

ת: לא רק. זה איסור כפול: גם גזל גוי אסור ובנוסף זה חילול השם. עיין בשולחן ערוך דברי באר הגולה שהגויים אומרים: ד' נתן תורה לזרע של גנבים...


ש: אולי בזמנו היה מדובר בגויים הגונים...

ת: ממש לא. גזרות ת"ח ות"ט. הקוזקים התנהגו כלפינו באכזריות כזו שאפילו במחנות השמדה לא מצינו. מלבד זאת, אין לומר שכל הערבים לא הגונים. יש הגונים, ויש לא הגונים, ויש באמצע שמתלבטים, וכמובן אם הורגים מהם, אין זה הופך את המתלבטים להגונים.


ש: אבל לפעמים צריך להתגונן מפני פיקוח נפש?

ת: בודאי. גם זאת כולם יודעים. בשביל זה לא צריך רבנים. בודאי שאם אדם נמצא בסכנת חיים ממשית מיידית, מותר לו לנקוט בכל האמצעים כדי להציל את חייו. זה מוסכם על כולם. פעם תלמיד של ישיבתנו הותקף על ידי ערבי בסכין, הוא לא איבד עשתונות (בצעירותו היה חייל בצבא האיראני...), שלף אקדח, ירה לתוקף ברגל, ואז עשו לו אירוע הוקרה במטה המשטרה ואף אני הוזמנתי.


ש: יש גם חשבון פיקוח נפש ארוך טווח?

ת: נכון, אך זה לא עניין של הפרט, אלא של צבא הגנה לישראל ושאר כחות הבטחון שהם הפועלים בשם העם היושב בציון. אך פעילות לאומית נקמנית פרטיזנית, אין לזה מקום. גם כדבר הזה, לשרוף סתם בית של ערבי, לעולם צה"ל לא יעשה.


ש: אז איך הרב מסביר שיש תופעה כזו שיהודים כן סוברים שזה מוסרי להרוג ערבים?

ת: איני מסביר שום דבר, ואיני מעונין להסביר, וגם אסור להסביר. לא צריך כל דבר לבאר מדוע ולמה. כשמבארים למה, מיד מתחילים הפלפולים. כך ענה הג"ר משה פיינשטיין ( שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב ס' קעד לבעל ה"מנחת יצחק" ששאל האם השתלת לב מותרת. ענה הג"ר פיינשטיין: "איני רוצה להאריך בראיות ובסברות ובפלפולא, כי אני אומר שכל המוסיף לפלפל ולהביא ראיות הוא כגורע שמשמע שצריך ע"ז ראיות משום שלא פשוט כל כך ויבואו להקל לומר שאיכא למיפרך ואף שיהיו בדברי הבל מקליש זה כבר ויאמרו כי הרבנים חלוקים בזה שלכן שייך להקל ח"ו. ולכן אני אומר בתשובה להלכה ולמעשה דבר ברור ומוחלט ולא שייך כלל לדון ולפלפל בזה" .אמנם היום המצב השתנה ויש פוסקים רבים המתירים השתלות לב - מ"צ ). לכן, אנו לא מתפלפלים במצוות "לא תרצח", והתשובה שלנו בנידון הינה: לא. אלא יש להוקיע בכל תוקף, וזה מה שעושים כל הרבנים. מלבד זאת, אסור לקרוא לזה תופעה. זה מעשה חריג, לא נורמלי, שאינו מייצג שום דעה ושום ציבור.


ש: אז אפשר לישון בשקט?

ת: לא. יש להוקיע בכל תוקף כדי שיישאר חריג או ליתר דיוק שלא יקרא שוב לעולם.


ש: אז אולי כדאי שהרבנים יוציאו הודעת גינוי חריפה.

ת: טופל. ועד רבני בנימין יוציא הודעה לציבור. גם אני הכנתי לעצמי טיוטא של הודעה:

אין נקמה פרטיזנית!

בדבר האירוע שנשרף בית ערבי, תינוק נפטר ומבוגרים נפצעו, והיו שם כתבות בעברית:

א. לפני הכל יש לוודא סופית שאכן יהודים עשו זאת ואין כאן פרובוקציה.

ב. אסור להרוג או לפצוע או לפגוע בכל צורה שהיא בערבים שלא במסגרת של הגנה עצמית של פיקוח נפש ממש. לא תרצח.

ג. גם כאשר מותר לפגוע בהם, זו סמכות בלעדית של צה"ל ולא של אנשים פרטיים.

ואנו נמשיך לבנות את ארצנו ולהבנות בה במפלאות ד' על עמו ונחלתו.

ש: ובסיכום?

ת: מעשה בזמן המנדט, שאמר מרן הרב קוק לנציב העליון: אתם לא מגינים עלינו מפני הערבים, ואתם לא מרשים לנו להחזיק נשק.או זה או זה. אמר הנציב העליון: אם ארשה לכם להחזיק נשק, אצטרך לאשר גם לערבים, למען האיזון. אמר לו מרן הרב קוק: זה אינו דומה! הערבים רוצים נשק בכדי לרצוח. אנו רוצים נשק כדי להגן עלינו. אמר לו הנציב העליון: כבודו מכיר רק את הנוער הדתי. הנוער הדתי לא ירצח סתם, אבל הנוער החילוני ירצח. אמר מרן הרב קוק: לא נכון, כל עם ישראל שמע "לא תרצח", הציווי טמון בעומק האומה הישראלית (לשלשה באלול ח"א אות ק).


  • פורסם בשאילת שלמה 400