שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

לא הכל בבת-אחת

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לא הכל בבת-אחת

[מ"ראש יהודי"]


רגשות פסולים יש לבער ולבטל. כתב גדול אחד באיגרת ששלח לבנו: אם רצונך לקנות אהבת-ישראל באמת, שים על לבך בכל יום אדם אחד שאתה שונאו, ותהרהר במשך עשר דקות בכל הדברים הטובים שתמצא בו. זה ניסיון קשה. יש אדם שאינו מצליח לעשות את הבירור לבדו, הוא זקוק למישהו שיסייע בידו. לשם כך הוא פותח את פצעיו ומנקה אותם מזוהמתם. לא הכרחי לטהר הכל בבת-אחת. יש פסיכולוגים שדרכם להוציא את הלכלוך מלקוחותיהם בבת-אחת, מעודדים אותם להוציא כל שהצטבר בתוכם, וכך אדם יכול להוציא ולהוציא ימים ושבועות. הוא פותח עוד ועוד מבלי לסגור דבר. זה לא טוב; יש לפתוח פצע ולסגור, לפתוח פצע ולסגור.

זה דומה לעקרת-בית מפוזרת שביתה נראה כמהפכת סדום ועמורה, ובכל פעם שהיא עומדת לסדרו, היא מוציאה את כל התכולה החוצה כדי לסדר באופן יסודי, ואז היא כבר באפיסת-כוחות ואין לה כוח לסיים. צריך לארגן את הכל ולחלקו; היום מסדרים חדר אחד או מדף אחד, ומחר אחר. מוציאים תכולת מדף אחד, מסדרים אותה ומחזירים.


  • פורסם בשאילת שלמה 292