שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כל החיים הולכים בדרך ישרה- האמנם? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האדם צריך להאמין בחייו. כך כתוב באורות התורה יא,ב. שצריך להאמין שמחשבותיו ורגשותיו הולכים בדרך ישרה. צריך להאמין בעצמו.

קושייא: אם ככה, חבל על כל לימוד התורה. חבל על השו"ע וחבל על הגמ' וחבל על קצ"ש וחבל על מסל"ש, שהרי אדם צריך להאמין בחייו שהכל הולך בדרך ישרה. המשפט הזה סותר את כל התורה מראש עד סוף. לפני מתן תורה לא היה תורה- אז מה היה האדם יכול לעשות? להאמין בחייו. אך אם האדם יכול להאמין בחייו אז למה ניתנה תורה?

הקדמה כללית: מה עושים כאשר רב גדול אומר דבר אשר סותר את כל התורה, בין שמביא מקורות בין שלא מביא. זה קורה. גם ר' נחמן מברסלב אמר משפטים ולא יודעים מאיפה זה בא וזה סותר את כל התורה. יש 2 אפשרויות: 1. לומר שהוא כופר 2. לומר שלא הבנת את דבריו. וכמובן שהתשובה השניה היא הנכונה. אתה צריך להסביר את דבריו לאור מה שכתוב בתורה. יש אנשים שאומרים לי למה את טורח להסביר ולתרץ דברים שאמר ר' נחמן- הוא אמר דברים שהם לא תורה! זה לא נכון. צריך להבין את דבריו ולהבינם לאור התורה. אבל פה זה לא פרט קטן? תשובה: נכון שאדם צריך להאמין בחייו ושהכל הולך בדרך ישרה, שאחרת אין למה ללמוד תורה. שאם נוצרתי עקום ומושחט אז בשביל מה התורה?! אתה תלמד תורה לחתול?!

זה הבלים.. אבל האדם אם הוא יהודי או גויי הוא צריך להאמין שביסודו הוא טוב ולכן תלמד תורה ותקיים מה שבתורה. זה הוא לא אומר שם משפט פוסט מודרני. שפוסט מודרני אומר שאמת המידה של כל דבר זה האדם. מה שאני מרגיש שזה טוב זה טוב ומה שאני מרגיש שהוא רע הוא רע. אבל רגע אדם אחר חושב אחרת? בסדר. שיהיה בריא. וכן היום אני יכול להחליט ככה ומחר משהו אחר. אז מה. הכל יחסי והכל נזיל. אז בשביל מה אתה לומד תורה? גם מה שכתוב בתורה אני מפרש ע"פ מה שאני מרגיש ורוצה. האדם הוא בעל הבית על הטקסט. אין לטקסט ערך מוחלט, אלא ע"פ פירושו של האדם. אבל התורה לא אומרת שהיא ע"פ הפירוש של כל אחד. שאם כך אז למה המשנה והגמ'.. ולכן, וודאי צריך ללמוד תורה.

דרך אגב, המשפט הזה גם סותר את כל א. התורה ששם מוסב שלמה צריך וחשוב ללמוד תורה וכן הלאה.. זה לא סותר רק את כל התורה את גם את ספר אורות התורה בעצמו. הוא לא שם לב לכך. לא נכון הוא שם לב לכך טוב מאוד. הוא אומר שצריך ללמוד תורה ולקיים מה שכתוב בה. ואם כן אז מה זה מועיל שאני ישר? אם היית עקום בצורה בלתי ניתנת לתיקון אז הלימוד לא מועיל. אך מה שאני לומד תורה זה על בסיס האמונה שאני מאמין בחיי. כלומר, שאני מסוגל להיות נכון וטוב. יש לי סגולה ישראלית.ולכן מה שאני לומד זה לא בניגוד לטבע שלי. וזה מתאים וטוב לי. אני יכול ללמוד וזה לא סותר את האופי שלי, זה לא יהרוס אותי.

א.התורה יא,ב: .."כלומר שיאמין בעצמו.."כתוב פה כמה פעמים ישר. [..] האדם צריך לבטוח בעצמו שהוא ישר, והתורה לא אונסת או רומסת אותי. היא לא מפריעה ופסיקה לי בחיים את האושר והשמחה.

הקורבנות הם עבודת ה' העליונה. התרגומים של המילה קורבן לא מוצלחים "סוקרפייז" מקריב את עצמי. אם אני מקריב את עצמי אז זה לוקח משהו ממני. אז מה הוא הפירוש למילה קורבן? אומר הרמבן להתקרב אל ה'. שמי שרחוק מה' הוא אבוד ומי שקרוב אל ה' הוא מאושר. לא אמרתי שאני קרוב אל ה' כדי להיות מאושר, אלא אני קרוב אליו כי זוהי האמת. קורבן מקרב אל ה'. אני מקריב את הנפש הבהמית שלי לה'. נפש הבהמית הזאת לא עושה אותי מאושר. וכך מובא בספר התניא- נפש בהמית ונפש אלוקית. אנחנו לא נהנים מהנפש הבהמית. כמובן זה לא אומר שאסור לאכול ולהנות וכן הלאה. אך אנחנו לא משועבדים לה.

אתה צריך להיות עם ביטחון נפשי. זה לא בא לבטא את הלימוד תורה אלא את הדרך אל לימוד התורה. שאין עניינה של התורה לבוא ולרסק אותי ולשבור אותי. ושאני מפסיד מכך. אתה ישר וטוב ואתה מרוויח מכך! לא שהוא מאמין שאוטומטית הכל אצלו טוב זה פוסט מודרניזם, אלא שהוא הולך ומושך לכיוון טוב, שגם מי שמושך לכיוון טוב יכול ללכת לכיוון לא טוב. בסדר, כמו מלך כוזר- לך בדרך התורה ותצליח. אך אם לא ילך בדרך הזאת אז יקרא את התורה ויהפוך אותה לסם מוות. כפי שרש"י הביא שהנוצרים לקחו את התורה והפכו אותה למדרש טעות ואליל.

הכל עקום אצלם. הם עיקמו את הכל, וזה לא בעיה לעקם. ולכן אחננו אומרים שאתה ישר וטוב ולכן לך תלמד תורה ותהיה ממש טוב. משפט כזה מקוטע עם כמה מחיקות דקדוקיות יוצא משפט מודרניזם, אך הוא מחובר לפסקא, וגם אם לא צריך לחבר אותו אל כל התורה כולה. והוא הדין אצל משפטים מוזרים אצל ר' נחמן אשר צריך להסבירם לאור התורה, שהוא לא היה כופר, אלא אדם צדיק קדוש וגדול אשר צריך להבין את דבריו. לפעמים גדולים כאלו כתבו בקצרה. וכך הוא במשניות אשר לומדים אותם צריך לחבר כל משנה אל כל שאר המשניות. וזה מה שנקרא "שימוש תלמידי חכמים". כל דבר בתורה צריך להבינו מתוך הקשרו אל כל התורה כולה. כל מאמר חז"ל הוא מנוסח ומוחלט אבל הוא צריך להיות מובן יחד עם כולם. "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו". אי אפשר ללמוד דברי תורה "צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו".

הפוסט מודרניזם אומר לאדם כל יום זרום זרום. השאלה לאן לזרום. אז הם מוצאים כמה מפשטים שאלו אצל הרב קוק ונתלים בהם. זה לא נכון. הרב קוק לא נותן יד לדברים כאלו. הוא נגד זה.

====