שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כיצד מרקדין לפני הכלה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

כיצד מרקדין לפני הכלה? כלה נאה וחסודה. מה זה קשור למרקדין?! מרקדין בעיגול, שנים שנים וכן הלאה. הלאה שהמרקדים הכוונה לשמח את החתן. אומרים לו- טוב מאוד שהתחתנת. וכי הוא לא יודע שטוב שהוא התחתן? לא תמיד. יש לו ספקות- כן בחר טוב או לא בחר טוב. ככה יש שמתרצים שהוא לא מברך שהחיינו. זה מוזר איך לא מברך שהחיינו תחת החופה כמו על בשורה טובה וכן הלאה אלא שיש שאמרו שיש אחד ששמח ויש אחד שלו ולכן לא נחלק, שזה יהיה אסון אם חתן אחד יברך וחתן אחר לא. אבל זה חידוש שאי אפשר לקבל.

צריך לברך שהחיינו, עכ"פ על הכלה לא מברכים שהחיינו, האדם נמצא בספקות. ולכן מחזקים את החתן ואומרים לו- אתה היחלטת טוב מאוד כלה נאה וחסודה. הרי מטרת הריקודים והשמחה זה לשמח את החתן, אע"פ שיש שרוקדים בלי שום קשר לחתן. אז בשביל מה רוקדים? כדי לשמח את עצמו.. אבל לא בזה מדובר. מדובר בלשמח את החתן. אע"פ שהוא שמח, אבל חששו שהוא לא לגמרי שמח.

אבל בוודאי זה לא קשור למה שלפעמים בחתונות משתוללים. זה גמ' מפורשת בברכות תחילת פרק חמישי- שהיתה חתונה והוא ראה ת"ח ששמחים יותר מידי, אז הוא לקח כד יקר מאוד ושברו. לא כמו שעכשיו שוברים כוס ישנה ושוברים שעולה 30 אגורות. הוא שבר דבר יקר, וא"ח פעם שניה אותו הסיפור, שלא תגיד שזהו סיפור יוצא דופן. וכן רב המנונא שאמרו לו תשיר והוא אמר "אוי לנו כי נמות.." והפיזמון עוד יותר.. מסביר הרב בעין איה שאין לנו להתעלם מן המוות, אלא צריכים לחשוב מה אנחנו מרוויחים ממה שאנחנו זוכרים את יום המוות. שאנחנו צריכים לעשות טוב. אם כן, גם בחתונה צריך שמחה עדינה ולא שמחה של השתוללות. וזה העיקר. ורואים שם את תוכן השמחה. שיופי מה שבחרת ועכשיו תוכל לבנות חיים יותר נשגבים ויותר נעלים, יותר תורה ויותר מצוות.

למה החתן צם? כי מכפרים עוונותיו, וצריך לצרף לזה תשובה, זה לא בא אוטומטי.

אחד שאל- מה הכי טוב שחתן יעשה ביום חתונותו. אמרתי לו שיעשה תשובה. תשובה בן אדם לחברו ובין אדם למקום, ומארוסתו ששיגע לה את השכל, וכן יבקש סליחה מהוריו שגם אותם שיגע. זוהי השמחה האמיתית של האדם.

זה צנוע להגיד לחתן "כלה נאה וחסודה"?

א. זה כתוב במשנה, אתה מתווכח עם המשנה? החתן יאמר לך איך אתה יודע? הסתכלת? והרי אסור להסתכל עליה. ומקשה הראש שאם כן- אז איך מעידים עליה? והוא מתרץ- שהוא ראה שניה אחת. דבר שני הוא מתרץ שראה בחנות שמכינים הינומה. כלומר אפילו שניה אחת הוא לא הסתכל.

ב. אם כן איך אומרים כלה נאה וחסודה? תשובה: כבר אמרו בית שמאי- אם היא חיגרת וסומא איך יאמר לו? אלא שלעולם יהיה דעת האדם מעורבת עם הבריות. שאם הוא התחתן איתה אז היא נאה בעיניו. יש לה מידות טובות ויראת שמים וזה העיקר. עם זה הוא מתחתן.