שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

כיבוד החותן - פרשת יתרו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת יתרו: לכבד את חותניו [עריכה: יוסף אברמסון]

משה רבינו פגש את חותנו, יתרו, וכיבדו בכבוד גדול. לכן מובא להלכה כי על האדם לכבד את חותנו וחותנתו. אמנם לא כמו הוריו אלא בדרגה פחות רק צריך גם לכבד. זה גם הגיוני. כי איש ואשתו הם אדם אחד ואם בן זוג צריך לכבד את הוריו כך יש לבן הזוג השני גם לכבדם.

יש בכיבוד ההורים צד כלל אנושי, פשוט, של דרך ארץ קדמה לתורה של הכרת טובה. בנוסף לכך יש צד מיוחד רק לנו שזה מצוה של תורה שהיא יותר מהכרת הטוב. זה לא תמיד קל לכבד הורים וחותנים אבל אומר הרמב"ם בשמונה פרקים כי זה מלמד את האדם ענוה. ענוה שהיא מידה גדולה מאוד וחשובה מאוד. מי שמכבד את הוריו ואת חותניו זוכה למידת הענוה.