שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

יתהפך לטוב - הכפשות שקר על הרב שלמה אבינר (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יתהפך לטוב

[הרב שלמה אבינר]

התפרסמה עלי בעיתון כתבה מכפישה. כל מיני טענות ישנות, שכבר נבדקו בעבר על ידי רבנים ואישי ציבור, נמצאו חסרות שחר, וכולן שקרים ודמיונות של שתי נשים, בשעה שהיו במשבר נפשי קשה, ופירשו באופן מעוות דברי סעד ועידוד שנתתי להן. אין לשים לב, הכל יתהפך לטובה.

מידי יום באים אלי אנשים עם צרות נוראות ואני מעודד ומחזק אותם ואני מתבייש בעצמי, מי אני ומה אני לחזק לבם של אנשים עם צרות נוראות, ולי אף פעם לא היו צרות. גם הצרה הזאת היא שום דבר בפרופורציה לצרות שאני שומע בכל יום. זכרו שענייני עולם הזה הם הבל, והעיקר להמשיך בדרך הישרה בעוז ובגבורה. מעולם לא הפריע לי לישון כשמכפישים את שמי, אבל אם אני פגעתי באדם בטעות, זה הפריע לי לישון הרבה לילות, וחזרתי וביקשתי סליחה עד שיסלח לי.

עוד דבר שאני מתבייש בו הוא מה שחז"ל אמרו שמי שמדברים עליו לשון הרע, מקבל את כל הזכויות של המדבר עליו, ועתה דיברו עלי ברבים כל כך הרבה לשון הרע, שקרים והוצאת שם רע, אני מלא זכויות בלי שטרחתי ועמלתי עבורם. מה שמעניין הוא שמעלילים עלי דווקא בנקודה שאני חזק בה. זה כבר אמר מרן הרב קוק שחושדים בו שהוא חסר אמונה, וזו דווקא נקודתו החזקה. כמו משה רבנו שהיה פרוש גדול אפילו מאשתו והוציאו עליו שם רע שהוא בא על אשת איש לרוב. אמרתי לעטרת ראשנו הראשון לציון הג"ר מרדכי אליהו: ההשמצות נגדי אינן מגיעות לקרסולי ההשמצות נגד משה רבנו. הביט עלי בתמיהה בעיניו הטובות: גם כבודו לא הגיע לקרסוליו של משה רבנו.

מוכרח אני לומר שבמקרה שלנו הסטרא אחרא עשה מלאכתו כראוי. וזה דווקא מחזק אותי להמשיך את עבודתי ביתר שאת וביתר עוז.

כשפונות אלי נשים מסכנות ופגועות, אני חייב לעזור להן. הצרות שמנסים לעשות לי עכשיו הן כאין וכאפס לעומת הסבל היומיומי שאני פוגש. אינני חושש מאיש, אני אמשיך בזה ואף יותר.

זכרו שיש לעבור על גשר צר מאוד והעיקר לא להתפחד כלל, ובסוף הכל מתהפך לטוב.