שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ילדים רואים הכל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ילדים רואים הכל

[מ"ראש יהודי"]


אנחנו בעלי חסרונות, והילדים רואים הכל; יש להם עיניים, יש להם אוזניים, יש להם שכל. בהקשר לכך ראוי להביא סיפור שמובא במסכת סוכה: חכמים קנסו את משמר בִּילְגָה משום מעשה שהיה. מרים בת-בילגה המירה דתה ונישאה לסרדיוט יווני, וכשנכנסו יוונים להיכל היתה מבעטת במזבח וקוראת: "לוֹקוֹס, לוֹקוֹס" [זאב, זאב] דרך ביזיון. שמעו חכמים וקנסו את כל המשמר. שואלת הגמרא למה לקנוס את כל המשמר בגלל נערה אחת? עונה הגמרא: שיחת תינוק בשוק - או משל אביו או משל אמו. כלומר, הילד אומר מה ששמע מהוריו, על-כן הם אשמים (סוכה נו ב). הילד רואה ושומע טוב מאוד כל מה שמתרחש בבית. ילד גרגרן - ההורים גרגרנים; ילד חצוף - ההורים מדברים בחוסר דרך ארץ; ילד מלוכלך וחדרו הפוך ומלוכלך - זו בדיוק בבואת חדרם של ההורים.


  • פורסם בשאילת שלמה 346