שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חתום על כרטיס אד"י (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

חתום על כרטיס אד"י

[הרב שלמה אבינר]


אוי, כמה אנשים יכלו לחיות חיים טובים בריאים רגילים ארוכים, והלכו לעולמם, כי לא קיבלו תרומת איברים.

גם עתה, כאלף איש ומתוכם ילדים – מחכים לתרומה, ולפי המצב העכשווי בארצנו, רק 20% יקבלו תורמה ויחיו, ו-80% ימותו. כי למעשה רק 10% חתומים על כרטיס תורם, ואם 40% יתרמו, כל אלה המסכנים יחיו. אבל באמת, מדוע לא יתרמו כל 100% מהאומה עד האזרח האחרון?

ובינתיים המצב אנוש, הם סובלים, מצפים ומקווים לתרומת איבר, ואולי יצליחו לגייס סכום עתק כדי לבצע השתלה בחוץ לארץ. כי שם יש תורמים, הרבה יותר, לאין ערוך, מיהודים רחמנים בני רחמנים.

נכון שיש רבנים שאוסרים, בהיותם סוברים שמוות הוא מוות לבבי, וכל זמן שהלב פועם, גם בעזרת מכשיר הנשמה, האדם נחשב חי, ורק כאשר הלב יפסיק לפעום, הוא ייחשב מת.

אבל הרבה רבנים סוברים שמוות מוחי הוא מוות, כלומר מות כל המוח - כולל גזע המוח האחראי על נשימה. הפסקת הנשימה העצמאית היא מוות, על יסוד הפסוק "כל אשר נשמת רוח חיים באפו", כהסבר החתם סופר, ופסק הגר"מ פיינשטיין, עליו סמכה הרבנות הראשית בשנת תשמ"ז, בראשות הגר"א שפירא והגר"מ אליהו, בצירוף הגר"ש ישראלי והגרז"נ גולדנברג.

וכי אותם 90% שאינם תורמים הם תלמידיהם של הרבנים האוסרים?! מסתבר שלא. אגב, גם אחרי מוות ליבי יש עדיין כמה איברים הניתנים לתרומה.

ושמא תאמר: אבל שמעתי על אדם שהיה בקומה והתעורר אחרי שנים רבות? סליחה, בלבלת בין קומה שהוא מין תרדמת לבין מוות מוחי שהוא מוות.

ואולי הממאנים לתרום מפחדים שיחסר להם איבר בתחיית המתים. אז הם כנראה אינם יודעים שממילא אחרי חודש כמעט הכול רקוב. ומה עם יהודים שנשרפו במחנות השמדה – אין להם תחיית המתים?! ומה עם חייל שנשרף בטנק – אין לו תחיית המתים?! אלא ריבונו של עולם שיודע לעשות את הנס הגדול הזה, ידו לא תקצר. ומי שמגביל את יכולתו , זהו חוסר אמונה בד'.

ואדרבא, תרומת איברים היא מין תחיית-מתים קטנה, כי איברי המת ממשיכים לחיות זמן ארוך בתוך אנשים אחרים.

ואולי סיבת המהססים היא שאינם סומכים על הרופאים, שמא יהרגו אדם חי לצורך השתלה, ויתדרדרו במדרון החלקלק. אז קודם כל יש לדעת שיש בדיקות מאד קפדניות על פי נוהל ארוך ומפורט עם ביקורות רבות. שנית, הצוות הרפואי המאשר את המוות אינו הצוות המבצע את הניתוח. שלישית, אפשר לסמן בכרטיס אד"י שכל תרומה זקוקה לאישור רב כבחירת המשפחה. רביעית, רק אחרי קביעת המוות המוחי, יש פנייה למשפחה.

אך האמת חייבת להיאמר: לו הייתי רופא, הייתי נעלב מאוד מחשד זה שרופאים הינם רוצחים. לא מצאתם מישהו אחר להאשימו ברצח אלא אדם שמוסר נפשו להציל אחרים!! סליחה מהמלאכים בירוק או בלבן.

אדרבה, למד מהרופאים – לא תעמוד על דם רעך, ואהבת לרעך כמוך - כאשר חבר צועק "הצילו!". והנה אתה יכול להצילו, בלי הוצאה, בלי מאמץ ובלי סכנה, ולתרום לו איברים במקום שיירקבו באדמה. מתי יש לך הזדמנות להציל שבע נפשות?!

לפעמים אני פוגש אדם האומר לי: אני חי בזכות תרומה, ילד שאומר לי: בזכות תרומה אני נושם וצוחק. כמה נפלא! בזמן האחרון פגשתי אמא שעברה השתלת לב וזה עתה ילדה. יש שבעים מקרים כאלו בעולם, וזו הפעם הראשונה בארץ. יתר על כן, בחסדי ד', היא ילדה תאומות, וזה המקרה החמישי בעולם. תודה רבה, התורם האנונימי, בזכותך לא רק אמא חיה, אלא גם שתי תינוקות חמודות.

יישר כוחכן משפחות התורמים, שבשעת סערת נפש, נדרשתן לתת תרומה. זו דרישה כמעט אל-אנושית, בוודאי על-אנושית.

ד' יברך אתכם, המתנדבים בעם, שהתעליתם מן הצער, ואמרתם: לחיים! לפעמים אפשר להציל שבעה אנשים, שבעה אלמונים. זהו החסד הכי גדול שאדם יכול לעשות: להעניק חיים.

אכן המשפחה יכולה לעכב את התרומה, גם אם התורם חתם על כרטיס אד"י. אבל זו צוואה קדושה שלו ומי לא יתחשב בה.

אנא ידיד יקר, דמיין לעצמך שאתה היית זקוק לתרומה כדי לחיות, או קרוב משפחה, האם לא היית מבין שקדושת החיים קודמת לכבוד המתים. לכן שמע עתה לדמעת העשוקים: הצילו אותי, הצילו את בני, את ביתי...

וזה עילוי נשמת המת. הרי אנשים טורחים לעשות כל מיני מצוות לעילוי נשמת המת, כולל דברים שאין להם הגדרה מדויקת כל כך של מצוה כגון הדלקת נרות בבית כנסת שטוף אורה חשמלית – ואיזה עילוי נשמה גדול מזה יש מאשר הצלת נפשות!

אנא, בקר בבית החולים את אותם סובלים ויתעורר אצלך רגש החמלה.

מה אומר ומה אדבר: חתום על כרטיס אד"י (1800609610 או באינטרנס, או "כרטיס ערֵבים" החדש ביוזמתם של רבנים גדולים). עתה בזכות פלאי הרפואה המודרנית תוכל לקיים: המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. בזכותך אותם נדונים למוות, יהיו שתולים לחיים, שתולים בבית ד', לחיים בריאים רגילים ארוכים וטובים.