שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חינוך נוצרי לילדים

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

חינוך נוצרי לילדים

התבשרנו על ידי שר האוצר על הארכת הלימוד בחופש הגדול כאשר חלק מהמימון מגיע מהקרן לידידות, שם תמים של ארגון ששמו המלא הוא "קרן הבינלאומית לידידות בין נוצרים ויהודים".

כבר פסק מרן הרב קוק באגרות הראיה (ח"ד עמ' עד-עו) שאין לחולים אנושים לקבל תרופות מארגונים נוצרים, והעושה כן יש לו חלק בהעברת נשמות ישראל מן היהדות על ידי מיסיון חלילה.

וכן פסקו גדולי החכמים בדורנו איסור מוחלט לקבל כסף מהקרן לידידות, הלא המה הרבנים גאונים: הג"ר אברהם שפירא, הג"ר מרדכי אליהו, הג"ר יוסף שלום אלישיב, הג"ר עובדיה יוסף, הג"ר יצחק טוביה ווייס, הג"ר שמחה הכהן קוק, הג"ר שמואל אוירבך, הג"ר נסים קרליץ, הג"ר אשר ווייס, הג"ר דב ליאור, הג"ר יעקב שפירא, הג"ר צפניה דרורי, בד"ץ של העדה החדרית, בי"ד של חב"ד ועוד. אף הרבנות הראשית לישראל החליטה בוועדה למניעת התפשטות המסיון מתאריך י"ח סיון תשס"ט: "הוועדה מצטרפת לאיסור הרבנים בעניין קבלת כסף מהקרן לידידות".

הג"ר משה דוד טנדלר, מראשי ישיבה יוניברסיטי וחתנו של הג"ר משה פיינשטיין, הוסיף שראש הקרן לידידות היה תמיד אדם פורש (הבוחר בדרך שלו), עתה הוא פורש מחוץ לתחום המקובל ביהדות. רבני ארץ ישראל חייבים לאיים עליו בחרם ואמנם להכריז עליו כ"מוחרם".

יש חוששים שמאחר שהקרן לידידות משתתפת במימון התוכנית, תרצה שיילמדו גם תכנים הקשורים לפעילות הקרן. נקוה שלא.

ואם תרצו תוכלו לראות הצהרה ראש הקרן בספרו:

"I am a Jew for Jesus"- "אני יהודי בשביל ישו".

אנו לא נמכור ילדינו בכסף נוצרי, ד' ישמרנו.


  • פורסם בשאילת שלמה 309