שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חופה קונסרבטיבית - זו חופה? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: ראביי אחד קונסרבטיבי ערך חופה ועקב זה נחקר על ידי המשטרה. האם אין כאן רדיפה?

ת: יש במדינה חופש הפרט, אך אסור לרמות את הבריות, ולכנות בשם חופה מה שאינו חופה.

ש: ראש ארגון כשרות פרטית המכונה "השגחה פרטית" אמר: זה לא מקרב זוגות לתורה אלא מרחיק.

ת: אכן הוא הגדיר בדיוק את שיטתם: להתאים את התורה לעם. לא כן, אלא יש לרומם את עם ישראל לתורה. לא לדאוג, זה יהיה, כפי שמביא הרמב"ם שהתורה הבטיחה שעם ישראל יחזור בתשובה (הלכות תשובה פרק ג)

ש: מה החסרון אצל הקונסרבטיבים?

ת: כבר נשאל על כך הג"ר יוסף דב סולוביצ'יק. אגב, אותם נסיונות למשוך יהודים מחוץ ליהדות הצצים עתה בארצנו, הופיעו באמריקה לפני כארבעים שנה, ואין אלא ללמוד מתלמידי החכמים שם דאז (הרב קיבץ תשובות הגרי"ד בנדונים האלה בחוברת קטנה "משמרת כל העדה" – מ"צ).

ש: ומה השיב הגרי"ד?

ת: כדי להיות מוגדר כהלכה, יש שלושה תנאים.

א. שהעוסק בזה יהיה למדן, כמו שלא יעסוק במתמטיקה מי שלא מבין בתחום.

ב. להכיר בקדושתה ונצחיותה של ההלכה בכל הזמנים ובכל המצבים.

ג. את ההלכה יש לפרש לאור השיטות של חכמי ישראל במשך כל הדורות, ראשונים ואחרונים.

אם כן, אין כאן הלכה, אלא סתם אמירה חדשה.

ש: אבל עם ההלכה, יש בעיה, שהרי דיווחו שהחתן ממזר?

ת: הוא שאמרנו. הלכה שמתירה ממזר היא בעצמה "הלכה ממזרה"!

ש: ובסיכום?

ת: לא לדאוג. אלה קקיונים. ודבר ד' יעמוד לעד.

  • פורסם בשאילת שלמה 555