שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

חופה טהורה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

עוד בעניין חופה טהורה

[הרב שלמה אבינר]


תפילת הכלה

שאלה: אם הכלה מתפללת חמש או עשר דקות והציבור מחכה לה, למה זמן כה קצר נחשב טרחא דציבורא?

תשובה: טרחא דציבורא אינו עניין של כמות, אלא של גישה. לכלה יש זמן להתפלל כל היום, ולמה שתעשה זאת כאשר כולם עומדים סביבה ומחכים לה? זמן חופה לחוד וזמן תפילה לחוד.

דברי תורה תחת החופה

שאלה: אמרו חכמינו "אגרא דבי הלולא מילי" (ברכות ו ב), השכר של בית החתונה הוא מילים. רש"י מסביר: "לשמח חתן וכלה". אם כך למה לא לומר דברי תורה תחת החופה?

תשובה: העיקר לשמח את החתן על ידי אמירות כגון: "כלה נאה וחסודה". ובדומה לזה לכלה. לגופו של עניין, בוודאי יש לומר הרבה דברי תורה בזמן החתונה, אבל לאו דווקא תחת החופה. זמן חופה לחוד וזמן תורה לחוד. אך נשאיר החלטה זו לרב המסדר חופה וקידושין.

"סיור מודרך".

למה לא לעשות "סיור מודרך" בזמן החופה, כדי שיבינו מה קורה?

תשובה: זה טוב מאוד, אבל לא עכשיו. זמן חופה לחוד וזמן סיור לחוד.


תחת הטלית.

טלית על ראש החתן והכלה הוא מנהג ספרד קדוש וקדום (גיליון 436). יש להוסיף שזה גם מנהג אשכנז קדום וקדוש בקהילות אשכנז רבות, וכל אחד יעשה כמנהגו, והעיקר לנהוג בצניעות כמו שכתוב שם.


כיסוי ראש הכלה.

בעניין כיסוי ראש אחרי החופה, לספרדים שאינם עושים חדר ייחוד (גיליון 434) יש פוסקים שגם ארוסה חייבת בכיסוי ראש (עיין שובע שמחות לגר"י יוסף עמ' קעה) ויש פוסקים שעצם החופה והברכות עושים את הכלה לנשואה (ע' שם עמ' 52 הערה ז ועמ' קלב). אך גם למקילים כתב הראשל"צ הגר"ע יוסף: "מותר לכלה מעיקר הדין להישאר בכיסוי הראש של ההינומא" (שו"ת יחוה דעת ה סב) - רק הינומא אבל לא בלי כלום.


חדר ייחוד.

מה שנכתב שיש רבנים שאומרים שדי בעשרים דקות (גיליון 434 ו436-), כמובן, הכוונה לסדר גודל, ואין זה מספר שהוא הלכה למשה מסיני. העיקר לא להגזים ולהפוך את חדר הייחוד לחדר בילוי ממושך יתר על המידה.


סדרי חופה.

חכמינו קבעו אופי מסוים לחופה לאורך כל הדורות - כל עדה כעניינה. יש הרבה דברים טובים נוספים שאפשרו ליזום בחיים, אך אין לדחוף אותם בתוך החופה.


בית המדרש ושוק.

עניינים מסוג זה לא מתוך כחות השוק ייקבעו אלא מתוך בית המדרש, כדברי מרן הרב קוק (עין איה שבת ח"א עמ' 49 סעק' עט).


אין כאן ביקורת.

מי שלא עשה או לא ראה את התופעות שצוינו לעיל, אשריו, לא אליו כוונו הדברים. בוודאי הדברים לא כוונו כביקורת נגד רב מסוים, או ארגון מסוים, או ציבור מסוים אלא באורח עקרוני נגד תופעות מסוימות.


חופה זה מרגש.

חופה מרגשת כל כך את החתן ואת הכלה, ואת כל קרוביהם וכל אוהביהם - שבאמת אין צורך להמציא עוד ריגושים.