שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

זמני תפילה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


קימה לפני תפילה

ש: כמה זמן יש לקום לפני התפילה?

ת: לפחות חצי שעה כדי שיספיק להתכונן היטב. שו"ע או"ח א (פס"ת א ב – מ"צ).


הנץ החמה

ש: האם בתפילת ותיקין, ללכת אחרי ההנץ האסטרונומי או הנראה?

ת: הנראה. (עיין מועדים וזמנים ד שכא)


זמן ברכות השחר

ש: עד איזו שעה אפשר לברך ברכות השחר?

ת: לכתחילה עד ארבעה שעות, שזה סוף זמן תפלה. דיעבד עד חצות. עוד יותר דיעבד עד חשכה. אך אם גם שכח אז עד שהולך לישון. פסקי תשובות מו ח. [וכתוב בפסקי תשובה סי' יז: "זכורני שבספר החיים להגרש"ק מבראדי ז"ל כתב שזמן ברכות השחר הוא עד ד' שעות כזמן תפילה, אך בספר מעשה רב כתב בשם הגר"א ז"ל כל היום וגם בלילה קודם השנה" – רשם מ"צ.]


מניין פועלים

ש: האם מותר להתפלל באופן קבוע במניין פועלים הקורא את ק"ש לפני זמן 'משיכיר'?

ת: אפשר שיתפלל איתם תפילת שמונה עשרה ויקרא ק"ש לאחר מכן, למרות שלא יסמוך גאולה לתפילה - כיוון שהמניין חשוב יותר. עוד אפשר באופן קבוע להתפלל במניין פועלים, כמו שפסק הג"ר עובדיה יוסף בשו"ת יחוה דעת (ב, ח). הכלל: אם יש אפשרות לצאת ידי חובה לפי אחת מהשיטות עדיף לסמוך על כך ולהתפלל במניין.