שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

זה הכלל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

זה הכלל

[מ"ראש יהודי"]


נכון, זה כלל גדול ופשוט: צריך לאהוב! גם זה כלל גדול: צריך לתת הערכה, וגם זה כלל גדול: צריך יחס של אמון, ועוד כלל גדול להורים – עליהם לעמול בתיקון עצמם. ועמם יש גם כללים קטנים יותר ותת-כללים. זה דומה למה שגדולי ישראל ניסחו עיקרי אמונה: הרמב"ם העמידם על שלושה-עשר עיקרי אמונה, רבי יוסף אלבו – על שלושה עיקרים, רבי שמעון בן-צמח העמידם על שישה, ויש מי שאמר עשרים ושישה (ספר העיקרים א ג).

משל למה הדבר דומה: לאדם חולה מאוד שלא ניתן להציל את כל אבריו. יציל תחילה את אבריו החיוניים כגון הלב, הריאות, המוח והכבד. אם אין בררה, תאבד הרגל. ניתן לחיות גם בלי רגל, אבל אי-אפשר לחיות בלי כבד (מאמרי הראיה עמ' 14). אם לא ניתן לנצח בכל הזירות – לכל הפחות נציל את העיקר. הוא הדין בחינוך. נשתדל קודם כל לקיים את הכללים הגדולים, העיקריים.


  • פורסם בשאילת שלמה 345