שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

התמסרות לכיבוד הורים - לפרשת יתרו מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת יתרו: להתמסר בכיבוד אב ואם

[עריכה: יוסף אברמסון]


מדוע מצוות כיבוד אב ואם רשומה בלוחות הברית בצד המצוות של בין אדם לד'. הרי זו מצוה של בין אדם לחבירו! אלא זה נכון שיש גם צד של בין אדם לחבירו. צד יסודי של הכרת טובה. גם אצל הגויים יש כיבוד אב ואם. כי זה הגיוני וישר מצד הכרת טובה. ואפי' עשיו כיבד את אביו.

אבל התורה זה מעל! וכיבוד הורים זה בגלל שנתנו לך את החיים. גם בשולחן ערוך הלכות כיבוד אב ואם זה לא נמצא בחושן משפט העוסק בדיני בין אדם לחבירו. אלא בחלק יורה דעה העוסק במצוות של בין אדם לד'. כי זה בגלל שנתנו לך חיים. הם השלוחים של הקב"ה לתת לך חיים. לו יצוייר ילד שאין לו חובת הכרת טובה להורים כי הוא נגנב בתור תינוק ובגיל עשרים פגש אותם. האם הוא חייב בדין כיבוד אב ואם? כן הוא חייב, כי הם מקור החיים שלו.

אכן אין זו מצוה קלה. בגמ' מספר דוגמאות. כגון לגבי אביו שלקח את הארנקי שלו וזרקו לים . וכן לגבי יושב ראש הקהל ואמו באה וטפחה לו על ראשו בסנדליו וירקה לו בפניו וקראה לו גנב - לא יענה! איך אפשר? איך אפשר לעמוד בזה? אומר הרמב"ם בהל' כיבוד אב ואם כי זה כמו מלך. שאם היה עושה לו את זה היה שותק. אז פה זה מלך מלכי המלכים. אכן מצוה קשה.

גם הרמב"ם בשמונה פרקים פרק ד' כותב כי צריך להתחנך למדות טובות. אבל כיצד ניתן לעשות זאת? כיצד ניתן להתחנך לענווה? בישיבת נובהרדוק אדם היה נוהג להתבזות ברבים כדי ללמוד ענווה. הרמב"ם לא אומר את זה. אלא אם אתה תכבד את הוריך, את הזקנים ואת החכמים אתה תהיה עניו. לא אמרתי שתכבד את ההורים כדי ללמוד להיות עניו. מכבדים כי צריך לכבד. אבל גם מרוויחים מזה להיות עניו. נכון, אין זו מצוה קלה אבל חייבים במסירות גדולה. הלוואי ונזכה!


  • פורסם בשאילת שלמה 316