שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

התגלות ד' אישית פרטית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

למה ד' אינו מתגלה לי?

[מ"באהבה ובאמונה"]


שאלה: למה ד' אינו מתגלה אלי? אני משתוקק אליו אך הוא מסתתר. איך אדבק בו?


תשובה: אכן, למה ד' ברא את העולם? "בגין דאשתמודעא", כדי להתגלות לברואיו, ומלאה הארץ דעה את ד'. לא רק ליחידי יחידים מורמים מעם, אלא לכל האדם. גם בימינו, כל אחד טעם פעם בחיים את הברק המבריק של הרגשת מציאות ד'. ד' ברא את העולם כדי להיטיב, שהרי לא חסר לו מאומה, אלא להביא לנבראים תענוג עליון. כל הבריאה הענקית הזאת לא נבראה כדי לספק לאדם הנאות קטנוניות של אוכל, שתיה, כסף, כבוד, קרירה ושאר הבלים, אלא לשם התענוג העליון של פגישה עם ד'. להיפגש עם ריבונו של עולם, זהו שיא העונג ושיא מילוי החיים מסילת ישרים פרק א).

אם כן, מדוע אין זה ככה? מדוע אין קרבת ד'? מדוע איננו זוכים לשמחה זו?

אלא כדי שיהיה קשר בין שניים צריך מכנה משותף, כגון בין אדם לחברו או בין איש לאשתו. הרי אמרנו שריבונו של עולם, תכונתו הראשונית היא להיטיב כלפינו. ודאי שד' לא ברא את הנבראים לתועלתו, אלא מתוך אהבה, "אהבת עולם אהבתיך" (ירמיהו נא ב). הנתינה שלו יתברך היא לשמה.

לעומת זאת, אנו רוצים ליהנות, אנו מתרכזים בעצמנו ולא בזולת. כאשר אנו מיטיבים לזולת, אנו מצפים לתמורה. אין זו אהבת הזולת אלא אהבת עצמנו, הזולת אינו אלא אמצעי כדי להיטיב לעצמנו. אם כך, אנו והבורא הננו קוטביים, אין מכנה משותף. אז איך אנחנו שואלים למה אין ד' מופיע אלינו?

ריבונו של עולם חפץ שנתקרב אליו על ידי עבודתנו ליצור מכנה משותף. "ובו תדבק" (דברים י כ). איך אפשר להידבק בשכינה שהיא אש אוכלה? אלא הידבק במידותיו "מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנוך ורחום" (שבת קלג ב).

אנו רוצים הרגשת דבקות, אך יש להבחין: תיתכן הרגשה בלי דבקות ודבקות בלי הרגשה. יש הרגשה בעזרת אמצעים נמוכים כגון שמיעת קלטת שירי קודש או תפילה בשירה וריקודים. ויש דבקות בלי הרגשה כגון עשיית חסד שהיא עצמה הופעת רוח ממרום.

ריבונו של עולם הוא נותן ולא מקבל, מהנה ולא נהנה, פועל ולא נפעל. "והלכת בדרכיו" (דברים כח ט), יום יום, שעה שעה, תחולל שינוי ומהפך בכל מבנה האישיות שלך. ככל שתצא מן האהבה העצמית, ככל שתיחלץ מן האני העצמי, ככל שתראה את מעלות חבריך, ככל שתכבד את הוריך ותאהב את אשתך, ככל שתמסור נפשך למען עמנו ותורתנו ותעבוד את ד' – כך תלך ותידבק יותר בד', מדרגה אחר מדרגה, ואור ד' יאיר עליך, תיפגש יותר עם ריבונו של עולם ממש, בכל ענייני החיים ותתענג על ד'.


  • פורסם בשאילת שלמה 246