שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

השתדלות עצמית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

השתדלות עצמית

[מ"ראש יהודי"]


לא בכל אנחנו אשמים. יש גם סודות-נשמות. אבל יש דברים גלויים ופשוטים: הילדים אלימים – כי אנחנו אלימים. בכל דבר שבו אנו רוצים לזכך את ילדינו, קודם כל נתבונן בעצמנו – האם יש בנו אותו דבר? בכלל, ריבוי הטפת-מוסר הוא דבר חשוד – זה הרבה פעמים סימן למציאות החיסרון בתוכנו. נטיף לעצמנו. הם יראו שאנחנו עסוקים בהטפה עצמית – יתעוררו לתקן מעצמם. הם יראו את התאמצותנו לעשות תשובה כאשר אנחנו סורחים – גם הם יתמלאו בחשק של תשובה כשימעדו. אוי להורים המעמידים פנים שהם מושלמים בתכלית השלמות. כולנו בעלי חסרונות. הילדים יודעים שלכולם יש חסרונות. גם להם עצמם יש חסרונות. מה טוב שיהיה להם בביתם אדם חי הנופל וקם, ולא מלאך שאינו ניתן לחיקוי. אנחנו איננו מלאכים! אנחנו "מהלכים" (זכריה ג ז). בני-אדם בשר ודם עלולים לחטוא. כל מעשה החינוך על רגל אחת – התאמצות.


  • פורסם בשאילת שלמה 349