שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

השגת גבול בצדקה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם מתרים לישיבה אחת יכול לבקש ממתרים לישיבה אחרת לא להתרים באיזור "שלו"?

תשובה: אמנם יש דין של השגת גבול מסחרית לגבי משהו כמו מכולת. אם יש לך מכולת אי-אפשר למישהו אחר לפתוח מכולת מולה. כלומר אם אני גר בישוב קטן אי-אפשר למישהו ממקום אחר לפתוח מכולת איפה שאני גר. אבל למישהו בישוב שלי מותר לפתוח עוד מכולת. או אם אני גר בעיר גדולה, אין השגת גבול, כי מישהו מאותו עיר יכול לפתוח עוד מכולת. לכן בעיר אפילו לו דובר פה על מכולת היה עדיין מותר למישהו אחר לפתוח מכולת. קל וחומר שלא מדובר פה במכולת, אלא בצדקה. אף פעם לא שמענו שאומרים למתרים שאסור לו לגשת לתורמים של מישהו אחר. התורמים שייכים לכל כלל ישראל. אין דין כזה של השגת גבול.