שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הרצי"ה: חינוך ילדים בגיל הרך (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

"בן חמש למקרא".

לפי הגיל הרך של הילדים, אפשר לחסוך להם את הדברים הקשים המסובכים שבמקרא, וללמד אותם את הדברים היסודיים. לתת להם את התודעה היהודית האמיתית.

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ". זאת ראשית חכמה. כך צריך להתחיל את הלימוד לילדים: בריאת העולם והאדם, - הפרשה הראשונה היסודית, אחר כך יש דברים מסובכים מדי בשביל ילדים, כגון מעשה הנחש. אבל יש ללמדם את הדברים היסודיים על תולדות האדם.

אחר כך פרשת נח, שהיא סיפור מעניין ומוסרי, המלמדנו שבעקבות חטאים, יש עונש של מבול על פי הנהגה אלוהית של ריבונו של עולם. יש ללמדם את החצי הראשון של פרשת נח: יש עניינים שהם חטאים ויש משפט עליהם. מכאן זירוז לאדם בכלל. אפשר לדלג את החצי השני: הרשימה הארוכה מכבידה על הילדים. אבל הדברים הראשונים מחנכים באופן מוסרי ויהדותי.

מכאן באופן ישיר לעניין שלנו: תחילת גזע מחצבתנו: אברהם אבינו. יש להדגיש "ואעשך לגוי גדול", ההתחלה הלאומית, ועַם שייך לארץ, "אל הארץ אשר אראך". היסוד הדתי הלאומי. התחלת עם ישראל. הדברים היסודיים.

צריך להתרגל לתודעה הגזעית שלנו. האבות הם התחלה של עם ישראל ומכאן ההבטחה של הארץ: "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה" "ולזרעך עד עולם". זכותנו קיימת על הארץ הזאת.

אבל פרשת העקידה לכאורה קשה, מבהילה ומפחידה.

ויוציאנו ד' אלוהינו ממצרים. סבלנו מעבדות וד' הוציא אותנו לחירות עולם, כבר לא היינו עבדים ומתוך כך זכינו לקבל את התורה - אפשר ללמד זאת בגיל שמונה־תשע, קצת יותר מבוגר מגיל חמש. אפשר לגעת בזה בדרך סיפור גם בגן.

בסיכום,יש ללמד את יסודות התורה המוסריים באופן קל המתקבל על ידי הילדים.

יש ללמד קצת הלכות. יש מקום לקביעות לימוד בהלכות המינימליות, כגון הספר של הרב ברמן שהוא מעין 'קיצור שולחן ערוך'. יש גם ללמד סדרי נימוסים.

יש מקום לקצת ידיעות היסטוריות מהמקור האמיתי, וידיעות חינוכיות מוסריות. לימוד אנגלית אינו הכרחי בגיל הזה, אפילו מתמטיקה. אינני יודע אחר עוד כמה שנים, הצורך אינו כל כך דחוף.

צריך הרגל בתפילות. יש מקום להסביר קצת את עניין התפילה, את שייכות חיינו "המסורים בידך ועל נשמותינו הפקודות לך", ומתוך כך כל צרכי חיינו התלויים בהשם יתברך אצל כל אחד ואצל כל עם ישראל.

הרך אין מקום להקפיד על הפרדה בין בנים לבנות. אחר כך ,יש גדילה עד גיל שמונה־תשע , התחלה והתקרבות למצב של בגרות.

בגן יש לתרגל ברכות הנהנין. אפשר להסביר שיש ד' בעולם, יש אלוהינו, יש מלך לעולם, ומהמקור הזה מזוננו, פירות וצמחים. יש מקום לפתח את הרגש לומר תודה לאנשים ולא פחות מזה, לומר תודה לד'. יש סדר נוסח קבוע איך לומר תודה לד'. אדם שחסרה לו המידה הזו של הכרת הטוב, איננו יכול להיות יהודי. היום מתחיל ב"מודה אני", - תודה והודאה ש"מלך חי וקיים" מסדר ענייני קיומנו. ברכה מתבטאת במלים שנקבעו על ידי חז"ל והיא נוסח התודה המוכר לכל היהודים מכל ישראל. ילדים מתרגלים באמירת "מודה אני", בטעימה, ברכה וכדומה.

  • פורסם בשאילת שלמה 521

====