שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הרב כהנא (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


[הרב] כהנא צדק!

ש: האם אין זה פגיעה בכבוד תלמיד חכם בביטוי "כהנא צדק"? צריך לומר "הרב כהנא"?

ת: הם מתכוונים למושג "כהנא", אך ודאי יש לומר "הרב כהנא".

[כאשר הרב כהנא עלה לארץ, רבנו הרב צבי יהודה עודד אותו מאוד. אך כאשר ביקש ממנו תמיכה לכנסת, השיב: עד כאן! הנוסח של זקיפות קומה לא לפחד מגויים בדרך של הגנה יהודית, הוא דבר מתאים לחוץ לארץ. כאן יש מדינה וממלכתיות, והגבורה היהודית היא דרך הצבא והמשטרה – רשם מ"צ.]


הרב כהנא

ש: ראיתי השוואה של השקפת כהנא לתועבה הנאצית. האם כן הוא?

ת: לא כל טעות חמורה או חסרון מוסריות הוא דבר נאציזם חלילה. וגם יש לקרוא לו: הרב כהנא.


ש: מדוע כבוד הרב סובר שהרב כהנא טעה טעות חמורה ושהיה לו חסרון מוסריות?

ת: לא כתבתי שהיה לרב כהנא חסרון מוסריות אלא בהשקפה שלו היה חסרון מוסריות. מותר להתווכח בשיטות של תלמידי חכמים אבל זה לא מרשה לומר שהתלמיד החכם עצמו הוא לא מוסרי. הרב כהנא היה אדם צדיק, מסר את נפשו על עם ישראל ונהרג על קידוש ד'. אלא יש כמה בעיות בשיטה שלו. בעיה גדולה היא התייחסות ליהודים חילוניים כמתיוונים, ומתוך כך סילוק מצוות ואהבת לרעך כמוך. זאת טעות חמורה וחסרון מוסריות. כלומר, איך צריך להתייחס לזולת. כמובן, זה לא מבטל כל המעלות שלו ושל השקפתו.