שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הקרן לישראל החדשה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: מה בעיה בקרן ישראל החדשה?

ת: זו קרן שרוצה לעצב ישראל חדשה, מדינת ישראל אחרת, לשנות צביון המדינה, כדי שתהיה ככל העמים.

ש: מה היא עושה בכיוון זה?

ת: מחלישה את המדינה בסיוע לארגונים שמחרימים אותה, בהצפת המדינה בפליטים, בעד BDS, בעד "שוברים שתיקה", מחלישים הצבא ועוד.

ש: זה לא תמיד גלוי...

ש: היא מסייעת לארגונים אמיתיים או ארגוני קש שכאילו דואגים ליהדות ובאמת רוצים להרוס אותה. הקיצור, עוסקים בהנתקה.

ש: מה זו הנתקה?

ת: ניתוק בין חלקים שונים של עם ישראל, ניתוק מן הדתיים, ניתוק מן החרדים, ניתוק מן הרבנים.

ש: נכון, בעם ישראל, אנו לא מסכימים, אבל אנו חברים.

ת: ניתוק מן העבר, מן המסורת, מן היהדות.

ש: הם גם תומכים בארגונים וברבנים דתיים?

ת: שהולכים בדרך צדדית.

ש: ובסיכום?

ת: חזק ונתחזק בעמנו ובתורתנו, בארצנו ובמדינתנו.

  • פורסם בשאילת שלמה 561