שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הפרדה בין גברים לנשים בתפילה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


מנין מעורב

ש: הרב סולוביצ'יק פסק שעדיף לא לשמוע תקיעת שופר והעיקר לא להיות במנין מעורב. איך החמרה בצניעות יותר חשובה ממצוה מן התורה?

ת: א. זו לא החמרה (עיין שו"ת אגרות משה או"ח א לט). ב. זו מצוה הבאה בעבירה. אך שאל ישירות תלמידיו.

[החמיר הגרי"ד סולוביצ'יק כל כך בבתי כנסיות אשר בהם יושבים האנשים והנשים בתערובת, שזה התחיל מהכנסיות של עובדי ע"ז – להתפלל כל המשפחה ביחד, ופירסם בעיתונות איסור על הכניסה לתוכם אפי' אם המקום היחידי שאפשר לשמוע תקיעת שופר בר"ה הוא בבית הכנסת שכזה, מן הנכון להישאר בבית ולוותר על מצות שופר, כי אם ילך לשם, נכון שיקיים מצות שופר, אך באותו הזמן הרי יעבור על "לא תעשה כן לד' אלקיך". ואם ישאר בביתו, יבטלו את מצות שופר, אך לא יעבור בלאו הנ"ל, ומן הנכון לומר בכהאי גוונא ששב ואל תעשה עדיף. עיין עירובין ק א. נפש הרב רלב. דברי הרב קנו-קנז – רשם מ"צ.]


הפרדת נשים בתפילה

ש: אם אנשים מתפללים בחוץ, יכולה להצטרף מאחור על אף שאין מחיצה?

ת: כן. במרחק. בחוץ לא צריך מחיצה.


תפלה מעורבת

ש: האם מותר לי להשתתף בתפלה בה נשים חזניות וקוראות בתורה בשבת שאם לא כן אנשים ייפגעו?

ת: בודאי לא. זה מתן צידוק. ואין להם מונופול על פגיעות. הם נפגעים שאתה לא בא ואתה נפגע ממה שהם עושים. אז אתה לא תכפה עליהם והם לא יכפו עליך (גיטין סא א).