שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הפגנה עדינה בכותל (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: בראש חודש, על פי הוראת הרבנים, אנו הולכות לכותל, כדי להפגין נגד אלו שמחללות שם את שם ד'. אך אנו חוששות שגם אנו גורמות חילול השם, בגלל הצעקות, הרעש, הדחיפות. כל המראה הזה פוגע בנשמותינו. והאם בכלל ההפגנה הזאת משפיעה?

תשובה: בוודאי מצווה גדולה להגיע לשם בתפילת רבתי עם ברוב עם. אי אפשר לשתוק מול חילול השם. בוודאי זה משפיע.

אך, כמובן שיש לעשות זאת בעדינות, ולא להוסיף שמן על המדורה. לא ברעש ד' ,אלא בקול דממה דקה. לא מלחמה, לא תוקפנות, אלא עדינות. לא אלימות אלא צניעות.

יש אומרים שבאמירה רכה, לא נשיג מאומה. אין זה נכון. וגם אם זה היה נכון, הרי ידוע שלא עושים מצווה על ידי עבירה. גם אם נחליט, שבגלל העדינות, נפסיד,כדאית לנו עדינות, על אף שהיא כרוכה בהפסד. הכותל אינו גיהינום של מריבות וקללות אלא גן עדן של דבקות אלהית. ודאי החלטיות, ודאי נחישות, אבל הכל עם רוך ונועם עדנים.

בדרך זו נלך, והשכינה תלך איתנו, והאמת תורה דרכה וסוף האור לנצח.

  • פורסם בשאילת שלמה 576