שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הערכה ושותפות במלאכת האשה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת שמות: הערכה ושותפות במלאכת האשה http://video.maale.org.il/index.php/ser/show?vidid=135916 [עריכה: יוסף אברמסון]

"ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך" (א יג). מובא בגמרא "שהיו מחליפין מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים" (סוטה יא ב). רש"י שם: "וזו היא קשה שלא היו רגילים בכך". כי לאיש יש טבע מסויים ולאשה טבע שונה. אין אידיאל להפוך איש לאשה ואשה לאיש. אלא יש אידיאל שכל צד יכבד את השני מתוך הערכה לעבודתו. זה לא מודרני, כי בחברה הקפיטליסטית וגם הסוציאליסטית מעריכים אדם על פי הכסף שהוא מרוויח. אבל זה לא נכון. חינוך ילדים ובית שווים יותר. גם לא כתוב בשום מקום שכל עבודת הבית והחינוך זה על האשה. אלא יש שותפות איש ואשתו.

נלקח משאילת שלמה 422