שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

העושה רע - הוא האומלל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

העושה רע – הוא האומלל

[מ"ראש יהודי"]


לכן אמרה לו ברוריה: הנחת היסוד שלך מוטעית. אתה טוען שאדם יכול להיות רשע מרושע בתכלית הרשע ולא אכפת לו דבר? אתה טועה! אולי כלפי חוץ נראה כך, אך בתוכו כל אדם רוצה להיות טוב. יצרו אוֹנסו ומטעהו. "על כן הוא אומלל והולך בדרכי רשע". העושה דברים רעים, הוא אומלל.

הצדיק, אולי מסכן, אבל מאושר. זה קשור לשאלה הידועה של "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו". הרמב"ם (מורה נבוכים ג כג) חודר לעומקו של עניין ואומר שאין דבר כזה "רשע וטוב לו"; כל רשע הוא אומלל, וכל צדיק הוא מאושר. יתכן שהוא עני, רעב וחולה – זה משהו אחר, הוא סובל – אבל הוא מאושר! והרשע – יש לו כל טוּב והוא אומלל, מפני שהוא שקוע בדרך הרֶשע ואינו מצליח להיחלץ. הוא צועק שטוב לו, אך זה מנגנון הגנה בלבד בהיותו מיואש מעצמו, אך באמת הוא אומלל. אמרה ברוריה לרבי מאיר: "אין לך אדם שיהיה נשחת לגמרי, שלא יועיל לו חינוך הגון ותוכחת חכמה ברב או במעט". הוא ילמד. הרע לעולם אינו בלתי-הפיך.


  • פורסם בשאילת שלמה 251