שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הנשק העיקרי נגד הטרור (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הנשק העיקרי נגד הטירור

[מקור ראשון]


איך לוחמים נגד המפלצת הזאת של הטרור, שהיא צרה גדולה לעם-ישראל ולאנושות כולה?

ראשית כל בינה היא לדעת שאין לטרור כוח ממשי; הוא רוצח אדם ועוד אדם, עשרה, מאה, אלף, רחמנא ליצלן - אך אינו מסוגל להרוס מדינה שלמה. אבל כוחו פסיכולוגי: הוא מטריד ומחליש. כוחו גם כאילו מוסרי בגלל היותו מציג עצמו כלוחם חופש, שחרור וצדק, ובכך הוא זוכה לתמיכה של כל מיני אינטלקטואלים חסרי-אחריות, ולפעמים של מדינות שלמות, המכושפות על-ידי התעמולה הטרוריסטית ומאמינות שטרוריסט הרוצח ילדים ותינוקות הוא לוחם חופש. הנקודה המוסרית נוגעת גם לצד הפסיכולוגי, כי מי שצודק יילחם נגד הטרור, ומי שאינו צודק, אין לו כוח להילחם.

יש דין "כל דאלים גבר". תמוה הוא, וכי קובעים בעלות על-פי שימוש בכוח? הסביר רבנו אשר: "מי שהדין עמו, מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו יותר ממה שמוסר האחר נפשו לגזול, ועוד יאמר זה מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה מידי" (רא"ש, בבא מציעא סימן א). כלומר: הכוח אינו סיבה לבעלות אלא סימן לבעלות.

כתב על זה הרב ראובן מרגליות: "תעודת המשפט היא למגר כוח האלימות שלא יעוז בעל זרוע, אבל כשאי-אפשר להעמיד המשפט, הניחו חכמים שיגבר האלים באמרם כי אך היודע בעצמו שהצדק אתו, הוא ימסור נפשו על הדבר, יותר מהמתאנה לחברו שבעומק נשמתו מרגיש הוא כי עוול הוא עושה (הסברת הרא"ש). נרדפים ומוכים ישראל בגולה לאשר בעומק נשמתנו מרגישים אנו כי לא פה מקומנו. אבל בארצנו אנו, נהיה אנחנו האלימים" (דברים בעתם, עמ' 163).

הנשק העיקרי נגד הטרור, ובמלחמה בכלל, הוא הידיעה שאנחנו צודקים. אין כאן ערבים מדוכאים מסכנים ועשוקים שלקחנו מהם את ארצם; אלא הארץ הזאת כולה שלנו, והם רוצים לקחתה מאתנו בגנבה, בגזל, בשקר וברצח.

הארץ הזאת שלנו. תמיד היתה שלנו. היא שלנו, כי ריבונו-של-עולם נתנה לנו; היא שלנו כי ירושה היא מאבותינו (עבודה זרה נג ב); היא שלנו כי היתה לנו כאן ממלכה קרוב לאלף שנה; היא שלנו כי אף פעם לא ניתקנו ממנה; היא שלנו - על-פי התורה, על-פי המוסר, על-פי הצדק, על-פי ההיסטוריה.

זהו הנשק העיקרי שלנו. ככל שאומות-העולם תדענה שהארץ שלנו, הן תתמוכנה פחות בטרור, והוא יתפורר מעצמו. כמובן, לפני שאומות-העולם תדענה, אנחנו צריכים לדעת. כך רש"י פותח את פירושו על התורה: "'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים' - שאם יאמרו אומות -העולם לישראל: ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם: כל הארץ של הקדוש-ברוך-הוא היא, הוא בראה, ונתנהּ לאשר ישר בעיניו".

נגיד לכל העמים כי זאת ארצנו, וקודם כל נגיד זאת לעצמנו. כך נוכל לשמור את נחלתנו.

הנשק הגדול: האמונה הברורה והאמת הגדולה - שהארץ הזאת שלנו היא.


  • פורסם בשאילת שלמה 349