שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הנחש האינטרנטי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

הנחש האינטרנטי

[מ"באהבה ובאמונה"]


אכן האינטרנט הוא נחש, הוא יצר הרע. הנחש נראה נחמד, הבטיח דברים טובים ויפים, 'והייתם כאלהים', אבל כל זה עצת היצר הרע. כך האינטרנט נראה יפה, אך הוא יצר הרע.

צרות רבות יש בו, אך צרת הצרות היא הסרטים הלא צנועים, שהגיעו לדרגה שהנייר מתבייש לסבול תיאורם. מחקר שנעשה לפני שנה במכללת תל-חי גילה ש-90% מהנוער צופה בסרטים הפרוצים האלה, כלומר בגיל תיכון, בין 14 ל-18. אמנם רשום בצד שהצפייה מותרת רק מגיל 18, אך למעשה אף אחד לא בודק ואף אחד לא מגביל, וילדים מתחילים לצפות מגיל 10. כמובן, גם מעל גיל 18 זה אסור. אמנם שיעורי הצפייה של בנות נמוכים יותר, אך גם הן צופות. וגם נוער דתי צופה.

יש בכך רעה כפולה. א. זה איסור עצמי חמור, כמבואר בשולחן ערוך אורח חיים (שז טז) שאסור לקרוא ספרים שמגרים יצרים, וקל וחומר אותם סרטים מעוררי גועל שאיסורם אינו בגדר חומרה, אלא דין גמור שבו יודה כל אדם ישר מישראל, ואף כל גוי הגון. ב. אותם סרטים באמת מגרים יצרים ומשחיתים את החשיבה של בני הנוער עד שהם רואים את האישה כדמות מעוותת שעיקר תפקידה לספק צרכים גופניים... ובמקום ללמוד מה היחס הטהור והמוסרי בין איש לאשה מההורים ומבית הספר, הנוער לומד זאת מאותם סרטים נלוזים.

פעם ידעו: הבית מוגן והרחוב מסוכן. עתה הכניס האינטרנט את הרחוב עם זוהמתו אל הבית פנימה. יתר על כן, הרשתות החברתיות המכונות פייסבוק הוציאו את הבית החוצה, ושופכים את האשפה הביתית לתוך הסלון של אחרים. ספר מסילת ישרים הזהיר שהסיכון המוסרי הגדול הוא החברה המקולקלת (פרק ה) וכן הגר"א באגרתו. עתה היא בפנים.

מסקנה: יש לקחת את האינטרנט ולהשליך אותו מהבית. אמנם יש בו דברים טובים, אבל יש בו גם דברים רעים, ושכר הדברים הטובים יוצא בהפסדם.

חיינו כל הדורות בלי אינטרנט, ולא חסרנו דבר. אמנם נכון שיש בו גם שיעורי תורה, אבל יש בו מוקדי עבירה, ולא עושים מצוה במחיר של עבירה. ופריצות אינה העבירה היחידה, יש גם לשון הרע, אלימות, עלבונות, שקרים, שלא לדבר על בזבוז זמן נורא. נכון שבאופן תיאורטי, האינטרנט היה יכול להיות לברכה, ישרים דרכי ד', צדיקים ילכו בם ורשעים יכשלו בם. אך כאן איננו דנים בתיאוריה, אלא במציאות עגומה.

אם כן, הכי טוב הוא להינזר מאמצעי מודרני זה. אך אנשים רבים מוכרחים להשתמש בו לעבודה, ללימודים וכדומה. אם כן, חובה גמורה להשתמש בתוכנית סינון – וכמובן, בלי אפשרות לצאת ממנה. יש תכניות סינון שונות, ולכל אחת מעלות וחסרונות:

- מורשת.

- רימון, בחמש מדרגות: מוגן, מוגן פלוס, מוגן בריבוע, שמור, הרמטי. ויש גם תכנית אתרוג שהיא הכי סגורה.

- ICOGNITO

- נתיב

- WEBCHAVER שבה כל כניסה חריגה מדווחת לחבר. זה דומה לגמרא בברכות: מי רואני.

- יש פתרון פשוט: סיסמא שחציה ידוע לבן זוג אחד וחציה לבן הזוג השני.

וגם כל זה אינו מספיק. כל זה אינו אלא תחבולה. בתוך כל זה צריך גבורת נפש. כאשר הגאון מווילנא יצא לרחוב הוא התכונן נפשית בלומדו את ארבעת הפרקים של הזהירות במסילת ישרים: ב-ג-ד-ה. אז כל אחד יכתוב לעצמו תמצית קצרה המתאימה לו, ויקרא אותה לפני שצופה באינטרנט, כמו הקצין שמקריא כל יום אותו תדריך לפני הקרב.

אכן זה קרב, זו מלחמה.

וכן יחבר לעצמו תפילה לפני הקרב: אלהינו ואלהי אבותינו, עזור לי שאשאר טהור.


  • פורסם בשאילת שלמה 303